Siirry suoraan sisältöön

Kiertotalouden projektit ja laboratorioharjoitukset (5 op)

Toteutuksen tunnus: AT00CP50-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.07.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 18.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

10 - 50

Koulutus

  • Ympäristöteknologian koulutus

Opettaja

  • Juha Pere
  • Paul Carroll

Opetusryhmät

  • Harjoitukset 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

  • TLTIENTEC22KM
    Ympäristöteknologian koulutus 22KM Lahti

Pienryhmät

  • Harjoitukset 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- käyttää erilaisia tutkimusmenetelmiä ja soveltaa projekti- ja tiimityön pääperiaatteita
- tehdä erilaisia soveltavia laboratorioharjoituksia ja analysoida niistä saatuja tuloksia
- soveltaa tietoa ja noudattaa ohjeita toimeksiannon mukaisesti
- kirjoittaa ohjeiden mukaisen raportin ja esittää työnsä tulokset
- LAB-ammattikorkeakoulun opinnäytetyöprosessin pääperiaatteet

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kurssi toteutetaan LAB-ammattikorkeakoulun kiertotalouslaboratorioissa, joissa opiskelijat tekevät 4 - 5 erilaista projektimaista laboratorioharjoitusta kiertotalouden materiaalivirtoihin liittyen (kuten muovi, tekstiilit, bioenergia). Alustavasti aikaa tälle kokonaisuudelle on varattu 2 * 8 tuntia marras-joulukuussa. Harjoitteista tehdään ohjeiden mukaiset raportit.

Ajoitus ja läsnäolo

LABin kiertotalouslaboratoriossa tehtävät harjoitteet toteutetaan pienryhmissä marras-joulukuussa pääsääntöisesti kahtena päivänä. Läsnäolo pakollista. Opiskelijoille jaetaan ennen lähikertoja valittuihin aiheisiin liittyvää materiaalia, joihin opiskelija tutustuu ennen ensimmäistä lähikertaa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Jaetaan opiskelijoille kurssin Moodle-sivun kautta ennen opintojakson alkua.

Työelämäyhteistyö

Toteutuksiin osallistuu LABin kiertotalouden TKI-henkilöstöä.

Oppimisympäristö

LABin kiertotalouslaboratoriot ja kurssin Moodle-sivu.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Projekti- ja laboratoriotyöskentely n. 16 h. Etukäteistutustuminen materiaaleihin n. 16 h. Projektiraportit n. 100 h.

Sisältö

Laboratorioharjoitteet, raportointi ja kirjallisuuteen tutustuminen.

Arviointiasteikko

1-5