Siirry suoraan sisältöön

Kiertotalouden ja vastuullisen yritystoiminnan ohjauskeinot (5 op)

Toteutuksen tunnus: AT00CP48-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

19.01.2023 - 30.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 40

Koulutus

 • Ympäristöteknologian koulutus

Opettaja

 • Anne-Marie Tuomala
 • Terhi Raikas

Opetusryhmät

 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • TLTIEYM21S
  Energia- ja ympäristötekniikan koulutus 21S Lahti
 • TLTIEYM20S
  Energia- ja ympäristötekniikan koulutus 20S Lahti
 • TLTIENTEC22KM
  Ympäristöteknologian koulutus 22KM Lahti

Pienryhmät

 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- tietää tulevaisuuden ennakointimenetelmiä ja osaa soveltaa ennakoinneista saatavaa tietoa ympäristöalalla
- kuvata erilaisten kansallisten ja kansainvälisten sopimuksien, lainsäädännön ja strategioiden perusperiaatteista ja merkityksestä yritystoimintaan
- tunnistaa vihreän siirtymän ja kiertotalouden mahdollisuudet ympäristöalalla
- kuvata ympäristö/laatujohtamisen sekä valittujen toimintajärjestelmien perusperiaatteet
- selittää logististen ketjujen hallinnan pääperiaatteet ja tunnistaa niiden merkityksen kiertotaloudessa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kurssissa on verkko-oppimista itseopiskeluna ja sisältäen kaksi workshoppia ja paneelikeskustelun. Workshopit ja paneelikeskustelu sisältävät myös ryhmätyötä luentoalustusten jälkeen. Opetusmenetelminä käytetään tutkivaa oppimista ja oivaltavaa oppimista ja workshoppeihin ja paneelikeskusteluun valmistautumisessa ja toteutuksessa flipped learning -menetelmää. Lainsäädäntöosuus suoritetaan itseopiskeluna ja siinä on verkkotentti.

Ajoitus ja läsnäolo

Lähiopetussessiot edellyttävät länsäoloa tai korvaavan tehtävän/tehtävien suorittamista.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opettajat tuottavat oppimateriaalin ja jakavat sen kurssialustalla.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei valinnaisia suoritustapoja.

Työelämäyhteistyö

Verkkolähiopetuksessa vierailija työelmästä.

Oppimisympäristö

Verkko-opetus. Kaksi workshoppia ja paneelikeskustelu luentojen soveltamisesta käytäntöön, jotka arvioidaan. Myös itseopiskelua verkossa.

Sisältö

Opiskelija
- oppii ohjauskeinojen mahdollisuudet ja vaikutukset
- oppii EU:n keskeisimmän politiikan ja ohjauskeinot aihepiiristä
- saavuttaa tiedot kiertotalouden ja vastuullisuuden keskeisestä lainsäädännöstä
.- tunnistaa sovellusmahdollisuudet organisaatiotasolla kiertotalouteen ja vastuullisuuteen liittyen
- oivaltaa toimitusketjujen merkityksen liiketoiminnan ohjauskeinona

Arviointimenetelmät

Opettajien arviointi ja lisäksi

ITSEARVIOINTI KURSSIN ALUSSA
Opiskelija arvioi omaa osaamistaan kurssin teemoista opintojakson alkaessa. Tässä voi hyödyntää esimerkiksi opintojakson osaamistavoitteita. Opiskelija asettaa itselleen henkilökohtaisen osaamistavoitteen ja laatii sen pohjalta työskentelysuunnitelman, jonka avulla tavoitteen saavuttamista on helpompi seurata.
Formaatti on vapaa - arvion ja suunnitelman voi tehdä taulukkona, käsitekarttana, tekstinä, videona jne.

ITSEARVIOINTI KURSSIN LOPUSSA
Opiskelija arvioi osaamistaan kurssini teemoista kurssin päättyessä. Kurssin lopussa verrataan kurssin alussa palautettua itsearviointia kurssin lopun tilanteeseen ja erityisesti itselle asetettuun tavoitteeseen. Toteutuiko opiskelusuunnitelma?
Formaatti on vapaa - arvion voi edelleen tehdä esim. taulukkona, käsitekarttana, tekstinä, videona.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei suorita kaikkia tehtäviä hyväksyttävästi kurssin toteutusaikana.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- ymmärtää kokonaisuuksien perusteet, joita kurssi käsittelee.
- osaa keskustella ammattimaisesti kurssin sisällön teemoista ja hallitsee peruskäsitteet.
- osaa hakea uusia tietolähteitä ja käyttää niitä kurssin tehtävissä
- kiertotalouden ohjauskeinojen ja vastuullisuuden perusteiden hallinta oman opiskelun toteutuksessa
- kirjallisen raportin laatiminen välttävästi

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Suomeksi
Opiskelija
- osaa ottaa huomioon eri näkökohtia ja keskustella eri teemoista, joita kurssi käsittelee.
- osaa keskustella ammattimaisesti kurssin sisällön teemoista argumentein ja vasta-argumentein ja hallitsee peruskäsitteet
- osaa hakea ja referoida tietolähteitä hyvin
- hyvä ja vastuullinen itsensä johtaminen opiskelun toteutuksessa
- hyvän kirjallisen raportin laatiminen

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija
- osaa kehittää organisaatiotasolla kurssin päätavoitteiden mukaista toimintaa.
- osaa keskustella ammattimaisesti kurssin sisällön teemoista argumentein ja vasta-argumentein ja hallitsee käsitteitä laajasti
- osaa hakea ja referoida tietolähteitä erittäin hyvin.
- erinomainen itsensä johtamisen taito opiskelun toteutuksessa
- korkealaatuisen kirjallisen raportin laatiminen