Siirry suoraan sisältöön

Yritysten ympäristövaikutusten hallinta (5 op)

Toteutuksen tunnus: AT00CP44-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.03.2023 - 30.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Ympäristöteknologian koulutus

Opettaja

  • Sakari Autio
  • Terhi Raikas

Opetusryhmät

  • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

  • TLTIENTEC22KM
    Ympäristöteknologian koulutus 22KM Lahti

Pienryhmät

  • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- tunnistaa eri teollisuuden alojen merkittävimmät ympäristövaikutukset
- ympäristövaikutusten arviointiin liittyviä säädöksiä ja tavoitteita
- analysoida ympäristödataa tilastollisilla menetelmillä
- tuntee ympäristövaikutusten arviointimenettelyissä käytettyjä menetelmiä ja kuvata niissä käytettyjä prosesseja
- kuvata prosesseihin liittyviä osallistamismenettelyjä ja niihin vaikuttavia tekijöitä
- selittää ympäristövaikutusten arviointihankkeita ja raportoida niistä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Totetetaan kokonaan verkossa. Opintojaksoon sisältyy ennakkotehtäviä, luentoja, työpajoja sekä yksilö ja ryhmätehtäviä.

Ajoitus ja läsnäolo

Läsnäolo kontaktikerroilla on suositeltavaa, mutta ei pakollista. Kurssin tarkempi sisältö, osaamisvaatimukset ja tehtävät kerrotaan ensimmäisellä lähikerralla.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kaikki opintjakson materiaalit on saatavilla Moodlesta tai Modlesta saatavien www-linkkien kautta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Sovittava opintojakson vastuuopettajan kanssa.

Työelämäyhteistyö

Vieraileva asiantuntijaluento yrityselämästä.

Uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Oppimisympäristö

Kurssi toteutetaan kokonaan verkkoympäristössä. Kontaktiopetus ZOOMissa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laskennallinen kokonaiskuormitus on 135 h (5 op). Siitä verkko-opetusta on 12 h eli opintojakson suorittamiseen sisältyy paljon itsenäistä ja ryhmätyöskentelyä.

Sisältö

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa. Kontaktitunteja on 6 kertaa. Opintojaksolla käsitellään eri teollisuuden alan merkittävimpiä ympäristövaikutuksia sekä niiden määriä ja ehkäisymenetelmiä. Kurssiin kuuluu myös tutustuminen teollisuuden ympäristövaikutusten arviointiin liittyviin prosesseihin, menetelmiin, säädöksiin ja tavoitteisiin.

Arviointimenetelmät

Opintojaksoon kuuluvat tehtävät ja näiden arviointikriteerit ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelijan osaaminen ei vastaa opintojakson arviointikriteerejä.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija:
- tietää yksittäisen teollisuuden alan merkittävimpiä ympäristövaikutuksia
- tietää perusperiaatteet ympäristövaikutusten arviointiin liittyvistä menetelmistä, säädöksistä ja tavoitteista
- tietää lähteitä, joista ympäristödataa on saatavilla
- toimia ryhmässä

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija :
- tunnistaa eri teollisuuden alojen merkittävimmät ympäristövaikutukset
- osaa ympäristövaikutusten arviointiin liittyviä säädöksiä ja tavoitteita
- osaa löytää ympäristödataa erilaisista tietolähteistä
- tuntee ympäristövaikutusten arviointimenettelyissä käytettyjä menetelmiä ja kuvata niissä käytettyjä prosesseja
- selittää ympäristövaikutusten arviointihankkeita ja raportoida niistä
- toimia aktiivesti ryhmässä

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija:
- tunnistaa useiden eri teollisuuden alojen merkittävimmät ympäristövaikutukset
- ymmärtää ympäristövaikutusten arviointiin liittyvien säädöksien ja tavoitteiden periatteet
- pystyy analysoimaan ympäristödataa
- osaa kuvata ympäristövaikutusten arviointimenettelyissä käytettyjä menetelmiä ja niissä käytettyjä prosesseja
- analysoida ympäristövaikutusten arviointihankkeita ja raportoida niistä
- toimia vastuullisesti ja aktiivesti ryhmässä