Siirry suoraan sisältöön

Ympäristökemia ja näytteenotto (5 op)

Toteutuksen tunnus: AT00CP43-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.07.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 18.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

10 - 50

Koulutus

 • Ympäristöteknologian koulutus

Opettaja

 • Tiina Valkonen
 • Mervi Pulkkinen

Opetusryhmät

 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • TLTIENTEC22KM
  Ympäristöteknologian koulutus 22KM Lahti

Pienryhmät

 • Verkkoluento
 • Harjoitus R 1
 • Harjoitus R 2
 • Harjoitus R 3
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- tunnistaa ympäristön haitta-aineet, niiden keskeiset ominaisuudet ja käyttäytymisen erilaisissa ympäristömatriiseissa
- arvioida haitta-aineiden ominaisuuksien vaikutuksia edustavassa näytteenotossa
- käyttää ympäristönäytteenotossa yleisesti käytettyjä näytteenottimia ja kenttätestejä/kenttämittareita/kenttälaitteita
- tietää kenttätyöskentelyn, online-monitoroinnin ja laboratoriotyöskentelyn perusperiaatteet sekä niiden luotettavuuden arvioinnin osana laadunvarmistusta

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kurssin opetus koostuu teoriaopetuksesta sekä näytteenotto- ja laboratorioharjoituksista.

Ajoitus ja läsnäolo

Kurssin näytteenotto- ja laboratorioharjoituksissa on pakollinen läsnäolo.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kurssin materiaalit löytyvät kurssin Moodle-sivulta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kurssin suorittaminen toteutuksesta eroavalla tavalla on sovittava kurssin vastuuopettajan kanssa.

Työelämäyhteistyö

Kurssin aikana tehdään jätevesinäytteenotto yhteistyössä Lahti Aquan kanssa.

Uusintamahdollisuudet

Kurssin lunttilapputentin ajankohta sovitaan/ilmoitetaan kurssin aloituksen yhteydessä.

Sisältö

Kurssilla käsitellään seuraavia asiakokonaisuuksia:
- Ympäristön haitta-aineiden keskeinen lainsäädäntö
- Epäorgaanisten/orgaanisten yhdisteiden tunnistaminen rakenteesta ja nimestä
- Yleisimmät ympäristön haitta-aineet ja niiden käyttäytyminen ympäristössä
- Yleisimpien ympäristön haitta-aineiden terveysvaikutukset
- Ympäristönäytteenoton perusteet
- Laadukas työskentely kentällä ja laboratoriossa

Arviointimenetelmät

Kurssin arvosana koostuu seuraavasti:
- Ympäristökemian lunttilapputentti (50 %)
- Näytteenotto- ja laboratorioharjoitusten raportointi (50 %)

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelijan osaaminen ei täytä kurssille asetettuja tavoitteita.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelijan osaaminen on lunttilapputentin sekä näytteenotto- ja laboratorioharjoitusten raportoinnin laadun perusteella välttävällä tasolla.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelijan osaaminen on lunttilapputentin sekä näytteenotto- ja laboratorioharjoitusten raportoinnin laadun perusteella hyvällä tasolla.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelijan osaaminen on lunttilapputentin sekä näytteenotto- ja laboratorioharjoitusten raportoinnin laadun perusteella kiitettävällä tasolla.