Siirry suoraan sisältöön

Ympäristöalan peruskemia (5 op)

Toteutuksen tunnus: AT00CP42-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 31.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

5 - 100

Koulutus

 • Ympäristöteknologian koulutus

Opettaja

 • Tiina Valkonen

Opetusryhmät

 • Luento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Laskuharjoitus/tukiopetus (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • TLTIENTEC23KM
  Ympäristöteknologian koulutus 23KM Lahti

Pienryhmät

 • Luento
 • Verkkoluennot
 • Harjoitus R 1
 • Harjoitus R 2
 • Harjoitus R 3
 • Laskuharjoitus/tukiopetus

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- käyttää kemian keskeisiä laskukaavoja
- muodostaa kemiallisia reaktioyhtälöitä ja käyttää niitä laskemisessa
- laskea reaktiolämpöjä ja tulkita lämpökemiaan liittyviä perusasioita
- selittää palamisen perusteet ja laskea savukaasulaskuja
- käyttää metallien jännitesarjaa sähkökemiassa ja soveltaa hapettumis-pelkistymisreaktioihin sekä korroosioon liittyviä tekijöitä
- laskea happoemäslaskuja ja selittää pH-mittaukseen, happoemästitraukseen ja neutraloitumiseen liittyvät perusasiat
- nimetä epäorgaanisia ja orgaanisia yhdisteitä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kurssi koostuu muutamasta luentokerrasta, laskuharjoituksista, itseopiskelumateriaaleista ja laboratorioharjoituksesta.

Ajoitus ja läsnäolo

Kurssin laboratorioharjoituksessa on pakollinen läsnäolo.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kurssin materiaalit löytyvät kurssin Moodle-sivulta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kurssin suorittaminen toteutuksesta eroavalla tavalla on sovittava kurssin vastuuopettajan kanssa.

Uusintamahdollisuudet

Kurssin itseopiskelutehtävät ja niiden palautusajankohdat ilmoitetaan kurssin aloituksen yhteydessä.

Sisältö

Kurssilla käsitellään seuraavia asiakokonaisuuksia:
- Kemian keskeisiä laskukaavoja
- Kemiallisia reaktioyhtälöitä ja niiden avulla laskemista
- Lämpökemiaa (reaktiolämpö)
- Palamisreaktioita ja savukaasulaskuja
- Hapettumis-pelkistymisreaktioita ja metallien jännitesarjaa
- Happoja ja emäksiä (pH-mittaus, happo-emästitraus ja neutraloituminen)
- Epäorgaanisten ja orgaanisten yhdisteiden nimeämistä

Arviointimenetelmät

Kurssin arvosana muodostuu itseopiskelutehtävien arvosanoista.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelijan osaaminen ei täytä kurssille asetettuja tavoitteita.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelijan osaaminen on kurssin itseopiskelutehtävien perusteella välttävällä tasolla.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelijan osaaminen on kurssin itseopiskelutehtävien perusteella hyvällä tasolla.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelijan osaaminen on kurssin itseopiskelutehtävien perusteella kiitettävällä tasolla.