Siirry suoraan sisältöön

Ammattialan fysiikka - ympäristö (3 op)

Toteutuksen tunnus: AT00BY87-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.07.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

34 % Lähiopetus, 66 % Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 50

Koulutus

  • Ympäristöteknologian koulutus

Opettaja

  • Juha Pere

Opetusryhmät

  • Toteutuksen opetusryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
  • Harjoitukset 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

  • TLTIENTEC22KM
    Ympäristöteknologian koulutus 22KM Lahti

Pienryhmät

  • Toteutuksen opetusryhmä 1
  • Harjoitukset 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata sähköiset ilmiöt tekniikan kehittämisen taustalla
- ratkaista sähköön ja desibeliasteikkoon liittyviä ongelmia matemaattisesti
- soveltaa digitaalisuutta sähköön liittyvissä ilmiöissä
- kuvata meluntorjunnan ongelmia aaltoliikeopin näkökulmasta

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot, moodle

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojakson moodlesivusto

(Peltonen, H. 2014. Insinöörin (AMK) Fysiikka osa 1. 11. painos. Gummerus Kirjapaino Oy. Kirja ei ole pakollinen ja kirjan saatavuudessa on ongelmia.)

Oppimisympäristö

Moodle, Zoom, (oppikirja)

Sisältö

Tasasähkö
Sähköstatiikka
Aaltoliikeoppia
Meluntorjuntaa
Desibeliasteikko

Arviointimenetelmät

Tentti, harjoitustehtävät

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei osaa ratkaista opettajan asettamia matemaattisluonnontieteellisiä ongelmia

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää yksittäisiä ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneisyytensä alan tietoperustaan ja osaa etsiä yksittäisiin matemaattisluonnontieteellisiin ongelmiin johdonmukaisesti tietoa. Osaa soveltaa opittuja tekniikoita opettajan antamiin matemaattisluonnontieteellisiin ongelmiin.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä johdonmukaisesti ja osaa etsiä ongelmanratkaisun kannalta oleelliset tiedot. Osaa monipuolisesti ratkaista opettajan asettamia matemaattisluonnontieteellisiä ongelmia

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti ja osaa etsiä tietoa ongelmanratkaisuprosessin eri vaiheissa. Osaa ratkaista kaikki tai lähes kaikki opettajan asettamat matemaattisluonnontieteelliset ongelmat.