Siirry suoraan sisältöön

Sustainable Resource Efficiency Project (5 op)

Toteutuksen tunnus: AT00BY83-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 20.10.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

TKI-osuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet

 • Englanti

Koulutus

 • Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering
 • Energia- ja ympäristötekniikan koulutus (2014-2021)

Opettaja

 • Paul Carroll

Opetusryhmät

 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • TLTIEYM21S
  Energia- ja ympäristötekniikan koulutus 21S Lahti
 • TLTISSE21SV
  Bachelor’s Degree Programme in Sustainable Solutions Engineering 21S Lahti

Pienryhmät

 • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

The student is able to
- describe how to search and apply information required to carry out resource efficiency and water management -related projects
- choose the most suitable methods to perform different energy-related assignments
- act as a responsible member of a team, and to present and report on a project according to the University reporting guidelines

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Ympäristöteknologian koulutusten opetussuunnitelmissa on paljon erilaisia projektikursseja (lista tämän dokumentin lopussa), joihin ei järjestetä opettajien toimesta erillisiä kursseja. Näitä kursseja voit suorittaa pääsääntöisesti kahdella eri tavalla:
1) Osallistumalla LABin tai muun korkeakoulun/yrityksen järjestämiin projekti/innovaatio tapahtumiin
2) Tekemällä projektin työpaikalle tai aiheesta, joka kiinnostaa sinua.

Projektiopinnoista pidetään jokaisen lukukauden alussa infotilaisuus sekä järjestetään noin kerran kuukaudessa avoin info/kyselytilaisuus opiskelijoille suomeksi ja/tai englanniksi. ZOOM-linkit tapahtumiin lisätään tähän kansioon ja ne myös lukkaroidaan.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakson voi suorittaa ajankohdassa, joka parhaiten sopii opiskelijan omiin aikatauluihin. Opintojaksoista järjestetään myös kerran lukukaudessa infotilaisuus, jonka lisäksi pidetään joka kuukausi info/kyselytilaisuudet ZOOMissa.

Projektiopintoja voi myös suorittaa erilaisista LABin ja muiden korkeakoulujen järjestämissä projektiopintokokonaisuuksissa (esimerkiksi Lahti Venture Programme), jolloin noudatetaan näiden opintojaksojen aikataulutusta.

Projektiopintoihin voi myös hyväksilukea, esimerkiksi töissä tehtyjä projektikokonaisuuksia.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Projektiopintojen "Ympäristöteknologian projektikurssit" Moodle sivustolta löytyy lisäinformaatiota projektiopintojen suorittamiseksi.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Projektiopintojen "Ympäristöteknologian projektikurssit" Moodle sivustolta löytyy lisäinformaatiota projektiopintojen suorittamiseksi.

Työelämäyhteistyö

Projektien aiheiksi suositellaan työelämälähtöisyyttä.

Uusintamahdollisuudet

Kurssi on suoritettava hyväksytysti opintojen aikana.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laskennallinen kuormitus on 135 tuntia, joka koostuu itse projektiin käytetystä ajasta, aihepiiriin tutustumisesta, projektisuunnitelman tekemisestä, raportoinnista ja reflektoinnista. Projektiin ajankäytöstä pidetään työajanseurantaa.

Mikäli opiskelija korvaa opinnot, jonkin muun tahon tarjoamalla projektiopintokokonaisuudella noudatetaan näitä ohjeistuksia.

Sisältö

Tämä kurssi on osa ympäristöteknologian projektikurssikokonaisuuksia, joihin ei järjestetä opettajien toimesta erillisiä kursseja. Näitä kursseja voit suorittaa pääsääntöisesti kahdella eri tavalla: 1) Osallistumalla LABin tai muun korkeakoulun/yrityksen järjestämiin projekti/innovaatio tapahtumiin 2) Tekemällä projektin työpaikalle tai aiheesta, joka kiinnostaa sinua tai työnantajaasi.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Does not sufficiently participate in course activities, does not select an acceptable project or perform the required presentations and reporting relating to at an acceptable level.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Performs presentations and reporting relating to the chosen personal project at a minimal level.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Performs presentations and reporting relating to the chosen personal project reasonably well.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Performs presentations and reporting relating to the chosen personal project excellently.