Siirry suoraan sisältöön

Tekniikan matematiikka 2 (3 op)

Toteutuksen tunnus: AT00BT69-3020

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 31.05.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

5 - 200

Koulutus

 • Konetekniikan koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
 • Puutekniikan koulutus

Opettaja

 • Heidi Rutila
 • Tiina Valkonen

Opetusryhmät

 • 1-ryhmä luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • 2-ryhmä luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • TLTIKONE22KM
  Konetekniikan koulutus 22KM Lahti
 • TLTIPUU22KM
  Puutekniikan koulutus 22KM Lahti
 • TLTIENTEC22KM
  Ympäristöteknologian koulutus 22KM Lahti

Pienryhmät

 • 1-ryhmä luennot
 • 2-ryhmä luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- ratkaista vaativampia yhtälöitä
- derivoinnin perusteet sekä soveltaa derivointia käytännön tehtävissä
- polynomifunktioiden integroinnin perusteet sekä pystyy soveltamaan integrointia pinta-alojen laskemiseen
- trigonometriset sekä osaa ratkaista niitä sisältäviä tehtäviä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot ja laskuharjoitukset,
Opintojakson opetusmateriaalit mahdollistavat yksilöllisen etenemisen.

Ajoitus ja läsnäolo

Verkko-opetus A-ryhmällä 3 h/vko, B-ryhmällä 4 h/vko. Tunneista tulee tallenteet.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali löytyy Moodlesta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Tentti

Uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Oppimisympäristö

Opintojaksolla on käytössä Moodle-oppimisympäristö

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 op , 80h

Sisältö

Yksikköympyrä, trigonometriset funktiot ja yhtälöt, polynomifunktioiden derivointi ja integrointi, erikoisfunktioiden derivointi, derivaatan soveltaminen ja ääriarvot.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Tekniikan matematiikan perusteet, Tekniikan Matematiikka 1

Arviointimenetelmät

Koe ja harjoitustehtävät.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei osaa ratkaista opettajan astettamia matemaattis-luonnontieteellisiä ongelmia.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää yksittäisiä ammattikäsitteitä, osaa etsiä yksittäisiin matemaattisiin ongelmiin johdonmukaisesti tietota. Osaa soveltaa opittuja tekniikoita matemaattisiin ongelmiin.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä johdonmukaisesti ja osaa etsiä ongelmanratkaisun kannalta oleelliset tiedot. Osaa ratkaista monipuolisesti matemaattisia ongelmia.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti ja osaa perustella ongelmaratkaisuprosessin eri vaiheissa käyttämänsä tiedot ja menetelmät. Osaa ratkaista kaikki tai lähes kaikki annetut matemaattiset ongelmat.