Siirry suoraan sisältöön

Tekniikan matematiikka 1 (3 op)

Toteutuksen tunnus: AT00BT68-3013

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.07.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 16.12.2022

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 120

Koulutus

 • Konetekniikan koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
 • Puutekniikan koulutus

Opettaja

 • Heidi Rutila
 • Tiina Valkonen

Opetusryhmät

 • A-ryhmä (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • B-ryhmä (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • TLTIKONE22KM
  Konetekniikan koulutus 22KM Lahti
 • TLTIPUU22KM
  Puutekniikan koulutus 22KM Lahti
 • TLTIENTEC22KM
  Ympäristöteknologian koulutus 22KM Lahti

Pienryhmät

 • A-ryhmä
 • B-ryhmä

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- tunnistaa erilaiset polynomifunktiot sekä pystyy hahmottelemaan polynomifunktion kuvaajan,
- epäyhtälöiden ja erikoisyhtälöiden ratkaisumenetelmät.
- yhtälöryhmien ratkaisuperiaatteen ja pystyy ratkaisemaan niitä matemaattisten ohjelmistojen avulla,
- avaruusvektoreiden perusteet sekä pystyy soveltamaan niitä käytännön ongelmissa,
- hyödyntää vektoreita avaruudessa
- eksponentti- ja logaritmifunktiot sekä ratkaista niitä sisältäviä tehtäviä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot ja laskuharjoitukset,
Opintojakson opetusmateriaalit mahdollistavat yksilöllisen etenemisen.

Ajoitus ja läsnäolo

Verkko-opetus A-ryhmällä 3 h/vko, B-ryhmällä 4 h/vko. Tunneista tulee tallenteet.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali löytyy Moodlesta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Tentti

Uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan opintojakson alussa

Oppimisympäristö

Moodle (verkko)

Sisältö

- Avaruuden vektorit
- Pistetulo
- Ristitulo
- Avaruusgeometria
- Itseisarvo ja itseisarvoyhtälö
- Juurilausekkeet ja juuriyhtälö
- Funktion käsite
- Polynomifunktiot
- 1. ja 2. asteen epäyhtälöt
- Eksponenttifunktio ja -yhtälö
- Logaritmifunktio ja -yhtälö
- Yhtälöryhmä
- Matriisit

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Tekniikan matematiikan perusteet

Arviointimenetelmät

Harjoitustehtävät ja välikokeet/tentti

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelijan osaamistaso ei riitä hyväksyttyyn suoritukseen.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tuntee matemaattiset menetelmät ja kykenee suoriutumaan yksinkertaisista mekaanisista laskutehtävistä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ymmärtää matemaattisten menetelmien vaatimukset ja kykenee jossain määrin soveltamaan perusmatematiikkaa insinööritehtävissä.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee matemaattiset menetelmät ja kykenee analysoimaan insinööritason matemaattisia tehtäviä ongelmitta.