Siirry suoraan sisältöön

Tekniikan matematiikan perusteet (3 op)

Toteutuksen tunnus: AT00BT67-3036

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 30.05.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Teknologia (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

10 - 120

Koulutus

 • Konetekniikan koulutus
 • Ympäristöteknologian koulutus
 • Puutekniikan koulutus

Opettaja

 • Heidi Rutila
 • Erjaleena Koljonen

Opetusryhmät

 • Luennot A-ryhmä (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luennot B-ryhmä (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • TLTIENTEC23KM
  Ympäristöteknologian koulutus 23KM Lahti
 • TLTIKONE23KV
  Konetekniikan koulutus 23KV Lahti
 • TLTIPUU23KV
  Puutekniikan koulutus 23KV Lahti

Pienryhmät

 • Luennot A-ryhmä
 • Luennot B-ryhmä

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- sieventää ja käsitellä matemaattisia lausekkeita sekä ratkaista perusyhtälöitä ja lineaarisia yhtälöpareja
- osaa tasogeometriaa, vektorit tasossa sekä trigonometrian perusteet

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Videot, laskuharjoitukset ja verkkoklinikka

Ajoitus ja läsnäolo

Läsnäolo verkkoklinikoilla suotavaa

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Löytyy Moodlesta

Uusintamahdollisuudet

Ilmoitetaan opintojakson alussa

Oppimisympäristö

Moodle

Sisältö

- Suureyhtälöt
- Prosentit, sanallisia tehtäviä
- Suora- ja vinokulmainen kolmio
- Trigonometrian perusteet
- Tasogeometriaa
- Tason vektorit

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Johdatus matematiikkaan tai vastaava osaaminen

Arviointimenetelmät

Harjoitustehtävät ja lopputentti

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei osaa ratkaista opettajan astettamia matemaattis-luonnontieteellisiä ongelmia.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tuntee tasogeometrian ja tasovektorien menetelmät ja kykenee suoriutumaan yksinkertaisista mekaanisista laskutehtävistä

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ymmärtää tasogeometrian ja tasovektorien vaatimukset ja kykenee jossain määrin soveltamaan perusmatematiikkaa insinööritehtävissä.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee tasogeometrian ja vektorit tasossa sekä kykenee analysoimaan insinööritason matemaattisia tehtäviä ongelmitta.