Siirry suoraan sisältöön

Opinnäytetyön toteutus (5 op)

Toteutuksen tunnus: AO00BU45-3011

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.07.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

 • Lappeenrannan kampus
 • Lahden kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Ensihoitajakoulutus

Opettaja

 • Heli Lahtio
 • Onni Hämäläinen
 • Aki Rintala
 • Kari Kauranen
 • ST_Opettaja_FYTI_03 Virtuaaliopettaja
 • Anu Kaksonen

Ryhmät

 • HLPRFYS20S
  Fysioterapeuttikoulutus 20S Lappeenranta
 • HLTIFYS20S
  Fysioterapeuttikoulutus 20S Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- toteuttaa opinnäytetyön hyväksytyn opinnäytetyösuunnitelman pohjalta.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Itsenäinen työskentely.
Opinnäytetyöryhmässä työskentely.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso ajoittuu koko lukukaudelle.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kylmä J & Juvakka T: Laadullinen terveystutkimus
Heikkilä T: Tilastollinen tutkimus
Metsämuuronen J: Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä
Kananen J: Laadullinen tutkimus opinnäytetyönä
Kananen J: Toimintatutkimus kehittämistutkimuksen muotona
Johansson ym.: Systemaattinen kirjallisuuskatsaus ja sen tekeminen
LAB AMK:n opinnäytetyöraportin kirjoitusohje
Opinnäytetyön aihepiiriä käsittelevä tieteelliset artikkelit

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole

Työelämäyhteistyö

Opinnäytetyö suoritetaan yhteistyössä työelämän kumppanin kanssa

Oppimisympäristö

Riippuu opinnäytetyön käytännön suoritus- ja toteutustavasta.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opinnäytetyöryhmässä tapahtuva työskentely 5 op.

Sisältö

Opinnäytetyön käytännön vaiheen toteutus hyväksytyn opinnäytetyösuunnitelman mukaisesti.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiomenetelmät sosiaali- ja terveysalalla-kurssin hyväksytty suorittaminen.
Hyväksytty opinnäytetyösuunnitelma.

Arviointimenetelmät

Opinnäytetyö arvioidaan erillisten arviointikriteereiden perusteella 5-0.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Katso opinnäytetyön arviointikriteerit

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Katso opinnäytetyön arviointikriteerit

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Katso opinnäytetyön arviointikriteerit

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Katso opinnäytetyön arviointikriteerit