Siirry suoraan sisältöön

Opinnäytetyön suunnittelu (5 op)

Toteutuksen tunnus: AO00BU44-3011

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.07.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Fysioterapeuttikoulutus

Opettaja

 • Heli Lahtio
 • Katja Remsu
 • Milla Reponen
 • Kari Kauranen
 • Aki Rintala
 • Mirka Airesvuo
 • Anu Kaksonen
 • Seija Varis
 • Annukka Salovaara

Opetusryhmät

 • Seminaari 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Seminaari 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • HLPRFYS20S
  Fysioterapeuttikoulutus 20S Lappeenranta
 • HLTIFYS20S
  Fysioterapeuttikoulutus 20S Lahti

Pienryhmät

 • Seminaari 1
 • Seminaari 2
 • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata opinnäytetyönsä tavoitteet ja keskeisen sisällön
- suunnitella ja kuvata oman opinnäytetyöprosessinsa vaiheet
- ottaa huomioon mahdolliset tutkimuslupa- ja tekijänoikeusasiat.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Hyväksytty suoritus edellyttää osallistumista opinnäytetyöinfoon ja opinnäytetyön suunnitteluseminaareihin sekä oman suunnitelman esittelyä kolmessa seminaarissa. Opintojakson osana on myös luentosarjan Opinnäytetyöraportin kirjoittaminen 1 op suorittaminen.

Ajoitus ja läsnäolo

Viikot 33-38.
Opinnäytetyön suunnittelun kokonaisuuteen sisältyy 1 op:n Opinnäytetyöraportin kirjoittaminen. Varaa etukäteen paikka valitsemallesi luentosarjalle: https://moodle.lut.fi/course/view.php?id=2632

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kylmä J & Juvakka T: Laadullinen terveystutkimus
Heikkilä T: Tilastollinen tutkimus
Metsämuuronen J: Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä
Kananen J: Laadullinen tutkimus opinnäytetyönä
Kananen J: Toimintatutkimus kehittämistutkimuksen muotona
Johansson ym.: Systemaattinen kirjallisuuskatsaus ja sen tekeminen
LAB AMK:n opinnäytetyöraportin kirjoitusohje
Opinnäytetyön aihepiiriä käsittelevä tieteelliset artikkelit

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojaksolla ei ole valinnaista suoritustapaa.

Työelämäyhteistyö

Opinnäytetyö suunnitellaan ja toteutetaan työelämän yhteistyökumppanin kanssa.

Uusintamahdollisuudet

Seuraava lukukausi

Oppimisympäristö

Luokka tai auditorio

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Seminaarit 3 x 2h
Itsenäistä opiskelua 5 op = 135 h
Suunnitelman tekeminen ajoittuu koko lukukauden ajalle

Sisältö

Aktiivinen osallistuminen kolmeen suunnitteluseminaariin ja oman suunnitelman esittäminen ja raportointi seminaareissa.

Itsenäinen työskentely ja hyväksytyn opinnäytetyösuunnitelman kirjoittaminen.

Opinnäytetyöraportin kirjoittaminen (1 op). Varaa paikka valitsemallesi vaihtoehdolle:
https://moodle.lut.fi/course/view.php?id=2632

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen_peppi

Riittävä määrä fysioterapian aineopintoja, jotta opiskelijalla on valmiuksia ja osaamista suunnitella ja tehdä fysioterapia-alaan liittyvän opinnäytetyön.

Arviointimenetelmät

Hyväksytty opinnäytetyön suunnittelu -opintojakson (5 op) suoritus edellyttää läsnäoloa opinnäytetyön suunnitelmaseminaareissa sekä hyväksyttyä opinnäytetyösuunnitelmaa. Lisäksi Kielikeskuksen ohjauksessa hyväksytysti suoritettu Opinnäytetyöraportin kirjoittaminen (1 op).

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Hylätty (0)

Hylätty opinnäytetyösuunnitelma

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Hyväksytty opinnäytetyösuunnitelma.