Siirry suoraan sisältöön

Palveluympäristöjen suunnittelu (5 op)

Toteutuksen tunnus: AM00CN40-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.07.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

05.10.2022 - 13.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Palvelumuotoilun koulutus

Opettaja

  • Sari Anttonen

Vastuuopettaja

Tero Leponiemi

Opetusryhmät

  • Luennot, tehtävät ja työskentely (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
  • Itsenäinen työskentely (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

  • MLTIPAL21S
    Palvelumuotoilun koulutus 21S Lahti

Pienryhmät

  • Luennot, tehtävät ja työskentely
  • Itsenäinen työskentely

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- hahmottaa ihmisen ja tilan mittasuhteet tilasuunnittelussa ja ymmärtää tilasuunnittelun lähtökohdat
- saavutettavuuden, ergonomian ja esteettömyyden perusteet
- sovittaa yhteen palvelumuotoilun ja tilasuunnittelun elementit suunnittelussa
- konseptoida tilallisen palvelukokonaisuuden.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitustehtävät
Lähiopetus, luennot, ohjattu työskentely, itsenäinen ja tiimityöskentely, vierailu.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakson hyväksyttävästi suorittaminen edellyttää 80 % läsnäoloa, muista poissaoloista opiskelija esittää asianmukaisen selvityksen.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali jaetaan kurssin aikana.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojaksolla tavoiteltava osaaminen rakentuu keskimäärin 5 op x 27 h = 135 h työskentelystä.
Kokonaistuntimäärä jakaantuu lukujärjestyksessä näkyvään opetukseen (luennot, harjoitukset ja ohjaus) sekä ja itsenäiseen ja tiimeissä toteutettavaan työskentelyyn.

Arviointimenetelmät

Opintojakson hyväksyttävästi suorittaminen edellyttää 80 % läsnäoloa, sekä opintojakson aikana annettujen tehtävien palauttamista annetussa aikataulussa.

Arviointiasteikko

1-5