Siirry suoraan sisältöön

CAD, 3D ja visualisointi (5 op)

Toteutuksen tunnus: AM00CM43-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

16.08.2022 - 05.10.2022

Ajoitus

03.10.2022 - 30.11.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 30

Koulutus

  • Avoin AMK, muotoilu, kuvataide ja visuaalinen viestintä

Opettaja

  • Kari Metso

Vastuuopettaja

Kari Metso

Opetusryhmät

  • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

  • MLABAVO22S
    Avoin AMK, muotoilu, taide ja visuaalinen viestintä, syksy 2022

Pienryhmät

  • Verkkoluento 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- 3D-mallinnuksen ja visualisoinnin perusteet CAD-ohjelmalla sekä osaa käyttää 3D-mallintamisen käsitteistöä
- soveltaa aiemmin oppimiaan CAD-taitoja 3D-mallintamiseen
- verrata erilaisten mallinnustekniikoiden ja tiedostomuotojen ominaisuuksia.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Etäopetuksena rhino 3d -mallinnus- ja visualisointiohjelmalla.

Ajoitus ja läsnäolo

80% olisi suotavaa oppimisen kannalta.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Päivän harjoituksista tulee moodleen lisätietoja.
Rhino3d -sivuilta voi käydä tutustumassa ohjelman ominaisuuksiin.

Ohjelmaan löytyy etäkäyttömahdollisuus oppilaitoksen sivuilta: one.lut.fi

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

ei vallinnaisuuksia

Työelämäyhteistyö

ei työelämäyhteistyötä.

Oppimisympäristö

etänä zoomissa

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

kerran viikossa

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

ei edeltävää osaamista

Arviointimenetelmät

palautettavat harjoitukset

hyväksytty - hylätty

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

liika poissaola
palauttattomat harjoitukset