Siirry suoraan sisältöön

Typografian perusteet (5 op)

Toteutuksen tunnus: AM00CF43-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

05.12.2022 - 03.01.2023

Ajoitus

04.01.2023 - 17.02.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Avoin AMK, muotoilu, kuvataide ja visuaalinen viestintä

Ryhmät

  • MLABAVO23K
    Avoin AMK, muotoilu, taide ja visuaalinen viestintä, kevät 2023

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata typografiset kategoriat ja niiden käyttöalueet
- työssään hyödyntää typografian historiallista taustaa 1900-luvulta nykypäivään
- jäsentää typografisia menetelmiä käyttäen helposti omaksuttavan, monitasoisen ja -hierarkisen tekstisisällön
- käyttää fontinhallintaohjelmia ja OpenType-ominaisuuksia
- kuvailla ja ottaa suunnittelutyössään huomioon eri medioiden vaatimukset typografiassa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Yhteistyö Lahden Kansanopiston kanssa.

Arviointiasteikko

1-5