Siirry suoraan sisältöön

Markkinointiviestintä ja brändäys (5 op)

Toteutuksen tunnus: AM00CE50-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.07.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

31.10.2022 - 13.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Palvelumuotoilun koulutus
 • Puettavan muotoilun koulutus

Opettaja

 • Marion Robinson
 • Julia Ojapelto
 • Eija Hakala

Opetusryhmät

 • Itsenäinen (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Lähiopetus (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • PUMU21S (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • PAL21S (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • MLTIPUMU21S
  Puettavan muotoilun koulutus 21S Lahti
 • MLTIPAL21S
  Palvelumuotoilun koulutus 21S Lahti

Pienryhmät

 • Itsenäinen
 • Lähiopetus
 • PUMU21S
 • PAL21S

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata markkinointiajattelun käsitteellisen taustan, sisällön ja tunnuspiirteet
- käyttää markkinointiviestinnän ja brändäyksen menetelmiä omassa ammatillisessa toiminnassa
- tehdä markkinointisuunnitelman
- valita markkinointiviestintään ja brändäykseen tarkoituksenmukaiset keinot ja kanavat.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu, teoriaan tutustuminen keskeisen kirjallisuuden avulla. Luennot, oppimis- ja harjoitustehtävät, presentaatiot ja keskustelut. Opintojaksopalaute kerätään viimeisenä presentaatiopäivänä.

Ajoitus ja läsnäolo

Ajoitus Moodle-toteutuksen mukaisesti. Pakollinen lähipäivinä.
Itsenäisen teoriaosuuden suorituksen hyväksytty toteutus ajallaan oikeuttaa lähiopetusjaksolle siirtymisen.
Opintojaksosta järjestetään yhteinen aloitustunti lukuvuoden alussa, johon on osallistuttava.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppi- ja luentomateriaali sekä kirjallisuuslista löytyvät opintojakson Moodle-toteutuksesta.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Näyttö aiemmasta osaamisesta esim. työelämässä.

Työelämäyhteistyö

Harjoitustehtävä(t) tehdään mahdollisuuksien mukaan yritysyhteistyönä. Opintojaksolla vierailee mahdollisuuksien mukaan työelämässä toimivia alan ammattilaisia.

Oppimisympäristö

Mukkulankadun kampus sekä opintojakson Moodle-toteutus. Mahdolliset tutustumisvierailut yrityksiin tai alan tapahtumiin.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Teoriajaksolla lukujärjestykseen merkitty suositeltu ajankäyttö lähes kokonaan. Harkinnan mukaan opiskelija voi rytmittää itsenäisen opiskelun toisinkin, kunhan 2op itsenäinen suoritus on ajallaan suoritettu hyväksytysti.

Lähiopetuskerrat ovat pakollisia. Lisäksi lähipetusjaksolle on lukujärjestyksessä tehtävien tekemiseen merkitty päiviä.

Sisältö

Opintojaksolla selvitetään mitä markkinointiviestintä ja brändäys tarkoittaa teoriassa ja käytännössä. Opiskelija tutustuu teoriaan alan keskeisen kirjallisuuden kautta. Opintojaksolla käydään läpi alan menetelmiä ja prosesseja harjoitustehtävien, keskustelujen ja luentojen kautta.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opintojakson 1 teoriaosuus (2op) on moodle-pohjainen itsenäisen opiskelun kokonaisuus. Teoriaosuus on pakollista suorittaa ajallaan. Hyväksytty suoritus oikeuttaa osallistumaan kurssin soveltavalle osuudelle (3op).
Soveltavalla lähiopetusjaksolla perehdytään aiheeseen substanssin kautta. Se sisältää ryhmätyöskentelyä, luentoja, moodletyöskentelyä sekä mahdollisia vierailuja. Lähtökohtaisesti paikanpäällä, mutta tilanteen niin vaatiessa siirrymme zoomiin.

Arviointiasteikko

1-5