Siirry suoraan sisältöön

Käyttäjälähtöinen suunnittelu (5 op)

Toteutuksen tunnus: AM00BW37-3008

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.07.2022 - 14.01.2023

Ajoitus

07.12.2022 - 24.02.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Muotoiluinstituutti (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Palvelumuotoilun koulutus

Opettaja

 • Sara Ikävalko
 • Auli Haarnio

Opetusryhmät

 • PAL22s (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • MLTIPAL22S
  Palvelumuotoilun koulutus 22S Lahti
 • MLTIPAL23K
  Palvelumuotoilun koulutus 23K Lahti

Pienryhmät

 • PAL22s

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- soveltaa käyttäjälähtöiseen suunnitteluun liittyviä perusperiaatteita ja tutkimusmenetelmiä omassa muotoilutyössään
- määritellä ja priorisoida muotoilutyössään erilaiset käytettävyyteen liittyvät näkökulmat
- soveltaa Design for All -periaatetta suunnittelutyössään
- suunnitella tuotteen käyttäjälähtöisestä näkökulmasta.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakson toteutus joulu-maaliskuu 2022-2023 pääosin verkossa.
Opintojaksolla luentoja, itsenäistä ja tiimityöskentelyä, aineistoihin tutustumista, lukupiiri, "Mystery shoppin" ja kokemuksen purku, case-tehtävä.

Ajoitus ja läsnäolo

.12/2022 - 3/2023

80% läsnäolo

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Satu Miettinen (toim.): Palvelumuotoilu : uusia menetelmiä käyttäjätiedon hankintaan ja hyödyntämiseen, Teknologiainfo Teknova, Helsinki, 2011, 2. painos, ISBN: 978-952-238-077-7 (nid.)

Matias Halmeenmäki, Käyttäjälähtöiset suunnittelumenetelmät sekä osallistava suunnittelu muotoilukonsultoinnin osana, (löytyy internetistä).
https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/5969

Saara Newton, Vesa Kemppainen, Mirja Kälviäinen, Satu Turkka, Käyttäjälähtöiset palvelut, käytännön opas suunnittelijoille
https://www.theseus.fi/handle/10024/38567

Perttu Ahvenainen, Janne Gylling, Sani Leino, Viiden tähden asiakaskokemus, Kauppakamari, 2017

Käyttäjä tuotekehityksessä Tieto, tutkimus, menetelmät, Sampsa Hyysalo
http://www2.uiah.fi/~heidig/Teaching/Course_assignments/Entries/2011/9/13_Johdatus_muotoilun_tutkimukseen_files/Hyysalo%202009.pdf

Oppimisympäristö

Materiaalit pääosin Moodlessa, kohtaamiset Zoomissa, pienryhmäohjausta Zoomissa ja kampuksella.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson työmäärä on opiskelijalle noin 135 tuntia.

Sisältö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- soveltaa käyttäjälähtöiseen suunnitteluun liittyviä perusperiaatteita omassa muotoilutyössään
- tunnistaa käyttäjälähtöisen suunnittelun perusmenetelmät
- soveltaa käyttäjälähtöisen suunnittelutyön prosesseja toimeksiantoon
- yhteisöllisen suunnittelun työotteen ja perusmenetelmät

Oikeudet sisältö ja aikataulumuutoksiin pidätetään.

Arviointimenetelmät

Opintojaksolla arvioinnin pohja on LAB -arviointikehikko. Arviointi HYL, 1-5. Arviointiperusteet avataan opintojakson orientaatiossa 12/2022.

Arviointiasteikko

1-5