Siirry suoraan sisältöön

Markkinointi- ja yritysprojektit 1 (10 op)

Toteutuksen tunnus: AL00CL69-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.07.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 31.05.2023

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

1 - 30

Koulutus

  • Liiketalouden koulutus

Opettaja

  • Jyri Hänninen

Ryhmät

  • LLPRLII21SM
    Liiketalouden koulutus 21S, markkinointi, Lappeenranta

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
-sisäistä oppimansa teorian yritysprojekteja tekemällä
-sisällyttää kannattavuusajattelun projektiraportointiin
-ymmärtää yritysprojektit osana kaupallistamisen kehittämisessä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opiskelijat tekevät projekteja yrityksille osana tiimiyrittäjien osuuskuntaa. Projektit tehdään tiimeissä ja niiden laajuus määräytyy projektin tehtäväsisällön mukaisesti. Projekti toteutetaan aidossa ympäristössä yhteistyössä projektin tilaajayrityksen kanssa.

Ajoitus ja läsnäolo

Projeti suoritetaan ajallisesti yritysten tarpeiden mukaan. Projektissa on oltava mukana ja se todennetaan tuntikirjanpidon avulla.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali määräytyy projektin tavoitteiden mukaisesti. Projekteihin hankitaan sellaista tietoa, joka tukee projektin laadukasta etenemistä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole

Työelämäyhteistyö

Projektit tehdään täysin työelämäyhteistyön kautta eriyritysten ja organisaatioiden projektisisältöjen mukaisesti

Uusintamahdollisuudet

Ei ole

Oppimisympäristö

Projekti toteutetaan työelämän vaatimusten mukaisesti siellä, missä projektia on järkevintä toteuttaa oppimistavoitteiden saavuttamiseksi. Koulun oppimisympäristöä voi hyödyntää projektin toteuttamisessa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelija pitää tuntikirjanpitoa projekteista ja opintopisteet tulevat tehtyjen tuntien mukaisesti.

Sisältö

Sisältö määräytyy yrityksen tilaaman projektisisällön mukaisesti. Tavoitteena on löytää projekteja, jotka kehittävät opiskelijan ja koko tiimiyrittäjien osuuskunnan ammatillista kehittymistä.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen_peppi

Ei ole

Arviointimenetelmät

Arvosanat (1-5) / Hylätty

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Projekti ei täytä arviointikriteerin 1 minimivaatimuksia

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Esityksessä on selkeitä puutteita. Projekti on kuitenkin tuonut lisäarvoa jollain pääosa-alueella (opit, verkostot, tulokset). Kirjallisuudesta saatujen ideoiden hyödyntäminen ei ole selkeästi näkyvää. Projektista on aktiivisesti haettu asiakaspalautetta. Projektiin on aidosti sitouduttu ja tämä sitoutuminen on tehty näkyväksi, vaikka itse projektin tulokset jäivätkin heikoiksi.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Esitys käydään läpi ohjeiden mukaisesti kaikki osa-alueet huomioiden. Projekti on tuonut lisäarvoa kaikilla pääosa-alueilla (opit, verkostot, tulokset). Yhdellä osa-alueella kehittyminen on voinut olla vahvaa, mutta jollain toisella osa-alueella se jää vähäiseksi. Projektin suunnittelussa ja toteutuksessa on hyödynnetty joitakin lukemisen synnyttämiä ideoita. Projektista on saatu asiakaspalaute.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Esitys käydään läpi ohjeiden mukaisesti kaikki osa-alueet huomioiden. Projekti on tuonut runsaasti lisäarvoa arviointikriteerien kaikilla pääosa-alueilla (opit, verkostot, tulokset). Lukemisen synnyttämiä ideoita on sovellettu monipuolisesti, tai yksittäinen teoriaviitekehys on ohjannut vahvasti suunnittelua ja toteutusta. Ainakin yhdellä osa-alueella kehittyminen on ollut erityisen merkittävää tiimi- tai yksilötasolla. Projektista on saatu laadukas asiakaspalaute, asiakas on yllätetty positiivisesti (ns. wow-efekti) ja projekti on taloudellisesti voitollinen.