Siirry suoraan sisältöön

Kirjanpito ja tuloslaskenta (3 op)

Toteutuksen tunnus: AL00CJ68-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 09.04.2023

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Liiketalouden koulutus

Opettaja

 • Teija Launiainen

Opetusryhmät

 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset LLPRLII22SL (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset ryhmät LLPRLII22J, M, digitrade (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • LLABTO23H
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023, Liiketoimintayksikkö
 • LLPRLII22SL
  Liiketalouden koulutus 22S, laskentatoimi, Lappeenranta

Pienryhmät

 • Luennot 1
 • Harjoitukset LLPRLII22SL
 • Harjoitukset ryhmät LLPRLII22J, M, digitrade
 • Tentti 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kirjanpidon eri työvaiheet ja pystyy hoitamaan yrityksen juoksevan kirjanpidon arvonlisävero huomioiden.
- tärkeimmät jaksotukset ja tietää niiden merkityksen tuloksen muodostumisessa.
- hyödyntää taloushallinnon ohjelmistoa kirjanpidon laatimisessa.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena.
Viikot 2 - 5 toteutus yhtenä ryhmänä.
Viikosta 6 eteenpäin ryhmätunnit erikseen ryhmille:
Ryhmä 1: LLPRLII22SL
Ryhmä 2: LLPRLII22SM, LLPRLII22SJ, LLPRIT22S
Opetusmenetelmät: luennot, harjoitukset, taloushallinto-ohjelman käyttö

Opintojaksolla hyödynnetään Netvisor-taloushallinto-ohjelmaa.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakson laajuus on 3 op.
Opiskelijan työmäärä 80h
Opintojakso luennoidaan 10.1.2022 - 20.3.2022 välisenä aikana.
Lähiopetuksena lukujärjestyksen mukaan yhteiset luennot 17 h (sis. tentti 3h) ja ryhmätunnit erikseen ryhmille 1 ja 2 18 h.
Yhteensä 35 h.
Itsenäisen työn osuus 45 h.
Opintojakson tentti (3h) on viikolla 14 lukujärjestyksen mukaan.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Soile Tomperi: Käytännön kirjanpitotaito ja harjoituskirja

Uusintamahdollisuudet

Opintojakson uusinnat:
Ensimmäinen uusinta 4.5.2023 klo 15 - 18
Toinen uusinta 31.8.2023 klo 15 - 18 Saimaa-sali (auditorio)
Tenttiin ilmoittautuminen 10 päivää ennen uusintapäivää sähköpostitse.
Tarkemmat ilmoittautumisohjeet opintojakson moodle-alustalla.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus 3 op.
Opiskelijan kuormitus 80 h, joista lähitunteina luennoidaan 35 h.
Lisäksi tentti viikolla 14 (3h)

Sisältö

Taloushallinto-ohjelman käyttöönotto (Netvisor)
Kirjanpidon yksityiskohtia (alennukset, rahdit, luottotappiot)
Palkkakirjaukset
Yritysmuotojen erot kirjanpidossa
Tilinpäätöstaulukko

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opintojakso soveltuu hyvin täydentäviksi opinnoiksi tradenomin-tutkintoon:

Taloushallinto 5op
Kirjanpidon perusteet

Arviointimenetelmät

Opinjakso sisältää tentin, jonka painoarvo kokonaisarvioinnissa on 60% (Tentistä saatava väh. arvosana 1)
Itsenäisen taloushallinto-ohjelmalla tehtävän harjoitustyön, jonka painoarvo kokonaisarvioinnissa on 30% (Harjoitustyöstä saatava väh. arvosana 1)
Oppimista tukevat moodletentit, joiden painoarvo kokonaisarvioinnissa on 10%

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saanut hyväksyttyä tenttisuoritusta.
Opiskelija ei suorittanut itsenäistä tehtävää arvosanalla 1.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa kirjata kirjanpitoon alennuksia, rahteja, luottotappiota. Opiskelija osaa arvonlisäveron käsittelyn.
Opiskelija tunnistaa eri yritysmuotoihin liittyviä eroja
Opiskelija osaa palkkakirjausten pääperiaatteet
Opiskelija osaa käyttää taloushallinto-ohjelmaa ja on tehnyt hyväksytyn harjoitustyön.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee hyvin kirjanpitoon liityvät yksityiskohdat ja hallitsee taloushallinto-ohjelman.
Opiskelija osaa käsitellä eri yritysmuotoihin liittyviä yksityiskohtia

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee kirjanpidon prosessin ja käytännön toteutuksen kokonaisuudessaan.