Siirry suoraan sisältöön

Arvonlisäverotus juridiikan näkökulmasta (2 op)

Toteutuksen tunnus: AL00CJ63-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 26.02.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Liiketalouden koulutus

Opettaja

 • Mia Ekman

Opetusryhmät

 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • LLPRLII21SJ
  Liiketalouden koulutus 21S, juridiikka, Lappeenranta
 • LLABTO23-24
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023-2024, Liiketoimintayksikkö

Pienryhmät

 • Luennot
 • Tentti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- Suomen arvonlisäverojärjestelmän perusperiaatteet ja tuntee sen sidonnaisuuteen EU:n arvonlisäverotusta koskevaan lainsäädäntöön
- arvonlisäverotuksen perusteet, verokannat, vähennysjärjestelmän, verovelvolliseksi hakeutumisen periaatteet

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luentoja, harjoituksia tunnilla ja verkossa. Itsenäinen opiskelu ja harjoittelu.

Ajoitus ja läsnäolo

Luento-opetus lukujärjestyksen mukaan.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Luentomateriaali, Arvonlisäverotus Nieminen ym, vero.fi-sivuilta saatava materiaali.

Työelämäyhteistyö

Mahdollinen vieraileva luennoitsija.

Oppimisympäristö

Luokka sekä verkkoympäristönä Moodle.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson suuruus 2.00 op, 53 h.

Sisältö

Opiskelija osaa:
- Suomen arvonlisäverojärjestelmän perusperiaatteet ja tuntee sen sidonnaisuuteen EU:n arvonlisäverotusta koskevaan lainsäädäntöön
- arvonlisäverotuksen perusteet, verokannat, vähennysjärjestelmän, verovelvolliseksi hakeutumisen periaatteet

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Henkilöverotus ja Kirjanpidon perusteet suoritettuna.

Arviointimenetelmät

Arvosana määräytyy tentin ja aloitusluennolla sovittujen tehtävien perusteella.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tunnistaa arvonlisäverotuksen perusteet, verokannat, vähennysjärjestelmän ja verovelvolliseksi hakeutumiseen liittyvän menettelyn.

Taidot: Opiskelija osaa laskea arvonlisäveron eri vaiheissa ja tuntee arvonlisäverotuksen laskutusvaatimukset. Opiskelija löytää keskeiset verottajan ohjeet ja osaa tulkita niiden keskeistä sisältöä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija kykenee selittämään arvonlisäverotuksen perusteet, verokannat, vähennysjärjestelmän ja verovelvolliseksi hakeutumiseen liittyvän menettelyn.

Taidot: Opiskelija osaa laskea hyvin arvonlisäveron eri vaiheissa ja tuntee hyvin arvonlisäverotuksen laskutusvaatimukset. Opiskelija löytää keskeiset verottajan ohjeet ja osaa tulkita niitä.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tuntee hyvin verotuksen arvonlisäverotuksen perusteet, verokannat, vähennysjärjestelmän ja verovelvolliseksi hakeutumiseen liittyvän menettelyn.

Taidot: Opiskelija osaa laskea taidokkaasti arvonlisäveron eri vaiheissa ja tuntee erinomaisesti arvonlisäverotuksen laskutusvaatimukset. Opiskelija löytää keskeiset verottajan ohjeet ja osaa tulkita niitä hyvin.