Siirry suoraan sisältöön

Markkinaoikeus ja julkiset hankinnat (5 op)

Toteutuksen tunnus: AL00CJ55-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 31.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Liiketalouden koulutus

Opettaja

 • Jarmo Kemppinen

Opetusryhmät

 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • LLPRLII21SJ
  Liiketalouden koulutus 21S, juridiikka, Lappeenranta
 • LLABTO23H
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023, Liiketoimintayksikkö

Pienryhmät

 • Luennot 1
 • Harjoitukset 1
 • Tentti 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- markkinoinnin yleinen sääntely, kuluttajansuojan markkinointia koskevat säännökset sekä yritysten välistä kilpailua koskevat kansalliset säännökset sekä markkinointilainsäädännön.
- julkisten hankintojen perusteet ja tuntee alan lainsäädännön sekä julkisiin hankintoihin liittyvään hankintamenettelyyn.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luento ja verkko-opetusta. Mahdollinen verkko-opetus ilmoitetaan erikseen. Kurssin moodlealustalla on linkki kunkin viikon mahdollisiin verkkoluentoihin.

Ajoitus ja läsnäolo

Luento-opetus lukujärjestyksen mukaan

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Eskola ym. Julkiset hankinnat –verkkokirja
Julkiset hankinnat yrityksille -verkkokirja
Hankinnat.fi –hankintaohjeet ja muu materiaali

Sisältö

Markkinoinnin yleinen sääntely, kuluttajansuojan markkinointia koskevat säännökset sekä yritysten välistä kilpailua koskevat kansalliset säännökset sekä markkinointilainsäädäntö. Markkinointia ja mainontaa käsittelevä ryhmäharjoitustehtävä, joka esitetään koko ryhmälle.

Julkisten hankintojen kokonaisuus koostuujulkisten hankintojen perusteita. Tässä osassa perehdytään julkisia hankintoja koskevaanlainsäädäntöön ja julkisiin hankintoihin liittyvään hankintamenettelyyn. Julkisiin hankintoihin liittyy myös palautettava tehtävä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tunnistaa markkinoinnin yleisen sääntelyn, kuluttajansuojan markkinointia koskevat säännökset, yritysten välistä kilpailua koskevat kansalliset säännökset sekä markkinointilainsäädäntö sekä julkisia hankintoja koskevan lainsäädännän perusteet.

Taidot: Opiskelija osaa huomioida kuluttajasopimuksen merkityksen, henkilötietojen käytön ja osaa laatia julkisiin hankintoihin liittyvän tarjouspyynnön.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija kykenee selittämään markkinoinnin yleisen sääntelyn, kuluttajansuojan markkinointia koskevat säännökset, yritysten välistä kilpailua koskevat kansalliset säännökset sekä markkinointilainsäädäntö sekä julkisia hankintoja koskevan lainsäädännän perusteet.

Taidot: Opiskelija osaa huomioida hyvin kuluttajasopimuksen merkityksen, henkilötietojen käytön ja osaa laatia julkisiin hankintoihin liittyvän tarjouspyynnön.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tuntee hyvin markkinoinnin yleisen sääntelyn, kuluttajansuojan markkinointia koskevat säännökset, yritysten välistä kilpailua koskevat kansalliset säännökset sekä markkinointilainsäädäntö. Opiskelija tunnistaa julkisia hankintoja koskevan lainsäädännän perusteet ja julkisiin hankintoihin liittyvään hankintamenettelyn pääpiirteet.

Taidot: Opiskelija tuntee hyvin kuluttajasopimuksen merkityksen, henkilötietojen käytön ja osaa laatia taidokkaasti julkisiin hankintoihin liittyvän tarjouspyynnön.