Siirry suoraan sisältöön

Henkilöverotus (5 op)

Toteutuksen tunnus: AL00CI94-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 30.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Liiketalouden koulutus

Opettaja

 • Tarja Muikku

Opetusryhmät

 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • LLABTO23H
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023, Liiketoimintayksikkö
 • LLPRLII22SL
  Liiketalouden koulutus 22S, laskentatoimi, Lappeenranta

Pienryhmät

 • Luennot 1
 • Tentti 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:

etsiä verotukseen liittyvää tietoa itsenäisesti ja soveltaa sitä käytännön tilanteisiin ja tuntee verotusmenettelyn

tuloverojärjestelmän rakenteen, tulolähdejaon ja laskea luonnollisen henkilön tuloverot pääoma- ja ansiotuloista pääperiaatteittain

eri yhtiömuotojen omistajien verotuksen

eri sijoitusmuotojen verotuksen

varainsiirtoverotuksen, kiinteistöverotuksen sekä perintö- ja lahjaverotuksen periaatteet

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot (lähi / verkko), harjoitukset, ryhmä- ja itsenäinen opiskelu, tentti. Menetelmänä käänteinen oppiminen.

Ajoitus ja läsnäolo

Kurssi alkaa viikolla 3 pidettävällä aloitusluennolla, jossa läsnäolo pakollista. Kurssi päättyy viikolla 17 pidettävään päätöstenttiin.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Soile Tomperi: Yritysverotus; Suunnittelusta tilinpäätökseen, Edita, 2022, paperi tai verkkokirja. vero.fi -sivusto, muu kurssialustalla kerrottu materiaali.

Uusintamahdollisuudet

Henkilöverotus -kurssin uusinnat järjestetään seuraavasti:

1. uusinta pidetään torstaina 31.8. klo. 15:00 luokassa 1567 & 1568, ilmoittautuminen viimeistään keskiviikkona 16.8. klo. 16:00 mennessä
2. uusinta pidetään torstaina 9.11. klo. 15:00 luokassa 1567 & 1568, ilmoittautuminen viimeistään keskiviikkona 25.10. klo. 16:00 mennessä

Ilmoittautuminen tapahtuu sähköpostilla seuraavasti:

* Otsikkokenttään Ilmoittautuminen ja tenttipäivä
* Viestiin kurssin nimi ja tunnus, oma nimesi ja opiskelijanumerosi sekä onko kyse hylätyn uusinnasta vai hyväksytyn arvosanan korotuksesta.

Käyn tarkistamassa ilmoittautumiset viimeistään illmoittautumisajan umpeuduttua ja saat sitten kuitauksen viestisi vastaanotosta.

Oppimisympäristö

Luokka, moodle, zoom.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op, mikä vastaa 135 opiskelijatyötuntia. Noin 10 h per viikko.

Sisältö

Tavoite / opiskelija osaa:

- etsiä verotukseen liittyvää tietoa itsenäisesti ja soveltaa sitä käytännön tilanteisiin ja tuntee verotusmenettelyn
- tuloverojärjestelmän rakenteen, tulolähdejaon ja laskea luonnollisen henkilön tuloverot pääoma- ja ansiotuloista pääperiaatteittain
- eri yhtiömuotojen omistajien verotuksen
- yleisimpien sijoitusmuotojen verotuksen
- varainsiirtoverotuksen, kiinteistöverotuksen sekä perintö- ja lahjaverotuksen periaatteet

Sisältö: Tulolähteet ja tulolajit, pääomatulot, alijäämähyvitys, tappio, ansiotulot, tuloista maksettavat verot, yritysmuodon vaikutus yrittäjän verotukseen, sijoittaminen ja verotus, verotusmenettely, varainsiirtoverotus, perintö- ja lahjaverotus.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei vaadita, mutta tuloslaskelman ja taseen ymmärtämisestä on hyötyä.

Arviointimenetelmät

Sovitaan aloitusluennolla. 1.2.2023: Päätöstentti. Kolmesta teemasta mahdollista saada lisäpisteitä tenttiin.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole saavuttanut riittävää osaamista teemasta.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa tuloverojärjestelmän periaatteet ja tietää tulolähdejaon. Hän osaa jakaa tulot pääoma- ja ansiotuloihin ja osaa laskea maksettavat verot ja maksut. Hän osaa laskea elinkeinotoiminnan tulolähteen verotettavan tulon yrittäjälle. Hän osaa perintö- ja lahjaverotuksen periaatteet. Opiskelija osaa verotusmenettelyn pääperiaatteet.