Siirry suoraan sisältöön

Investoinnit ja rahoitussuunnittelu (5 op)

Toteutuksen tunnus: AL00CI93-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 21.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

1 - 25

Koulutus

 • Liiketalouden koulutus

Opettaja

 • Heikki Sintonen

Opetusryhmät

 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • LLPRLII21SL
  Liiketalouden koulutus 21S, laskentatoimi, Lappeenranta
 • LLABTO23H
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023, Liiketoimintayksikkö

Pienryhmät

 • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

laatia investointilaskelmia ja analysoida investointien kannattavuutta
laatia rahoitussuunnitelmia ja -ennusteita
arvioida ja hallita investointeihin liittyviä riskejä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitustehtäviä.
Harjoitustyö

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso alkaa viikolla 2 pidettävällä aloituskuennolla (Zoom), jossa läsnäolo pakollista.
Opetus toteutetaan osin läsnä- ja Zoom-luentoina lukujärjestyksen ja moodlessa ilmoitettavan aikataulun mukaan.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali ilmoitetaan ensimmäisellä luennolla.

Uusintamahdollisuudet

Opintojakson lopussa on tentti, jonka ajankohta on nähtävissä moodlessa.
Ensimmäinen uusintatentti keväällä ja toinen elokuussa 2023. Ilmoitetaan erikseen opintojakson moodlealustalla.

Oppimisympäristö

Zoom-luennot, moodleympäristö ja lähiopetus Lappeenrannan Kampuksella.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 x 27h = 135 h opiskelijan työtä normaalijoutuisuudella.

Sisältö

Investointien suunnittelu
Peruskäsitteet
Investointilaskentamenetelmät
Epävarmuuden huomioiminen investointipäätöksissä
Yrityksen rahoitussuunnittelu
Lyhyen aikavälin rahoitus

Arviointimenetelmät

Tentti ja hyväksytty harjoitustyö.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei hallitse opintojakson peruskäsitteitä.
Opiskelija ei pysty laatimaan edes yksinkertaisia investointilaskelmia ja rahoitusuunnitelmia.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee opintojakson keskeiset peruskäsitteet
Opiskelija osaa laatia yksinkertaisia investointilaskelmia sekä rahoitussuunnitelmia.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee opintojakson käsitteet.
Opiskelija pystyy laatimaan monipuolisia investointilaskelmia ja rahoitussuunnitelmia

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee opintojakson käsitteet ja ymmärtää investointien suunnittelun prosessit ja rahoitussuunnittelun periaatteet
Opiskelija osaa laatia monipuolisia investointilaskelmia ja osaa huomioidan epävarmuuden erilaisilla menetelmillä investointipäätöksenteossa.
Opiskelija tunteen laskentamenetelmien tieteellisen taustan ja menetelmien käytön suomalaisissa yrityksissä tutkimustietoon pohjautuen.
Opiskelija osaa laatia monipuolisia ja toimivia rahoitussuunnitelma sekä hallitsee rahoituksen tasapainottamisen perisaatteet.