Siirry suoraan sisältöön

BI, analytiikka ja raportointi (5 op)

Toteutuksen tunnus: AL00CI89-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 31.03.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 50

Koulutus

 • Liiketalouden koulutus

Opettaja

 • Jaani Väisänen
 • Marianne Viinikainen

Opetusryhmät

 • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Itsenäinen (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • LLPRLII21SL
  Liiketalouden koulutus 21S, laskentatoimi, Lappeenranta
 • LLABTO23H
  Täydentävä osaaminen (AMK) 2023, Liiketoimintayksikkö

Pienryhmät

 • Luennot
 • Itsenäinen
 • Tentti
 • Verkkoluento

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- määrittää liiketoimintatiedon hallinnan (BI), analytiikan ja raportoinnin keskeiset käsitteet ja menetelmät
- tuottaa, analysoida ja visualisoida tietoa päätöksenteon tueksi
- hyödyntää moderneja tiedon visualisointi- ja analysointiohjelmistoja

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojaksolla on verkkoluentoja, itsenäistä opiskelua ja tehtäviä.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso alkaa viikolle 2/2023 ja päättyy viikolla 13/2023. Opintojakso toteutetaan 100 % virtuaalisesti eli Zoomin ja Teamsin kautta. Luennoilla ei ole läsnäolovelvoitetta, mutta suosittelemme aktiivista osallistumista.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimateriaali on tarjolla Moodle-oppimisympäristössä.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Opintojakso on mahdollista suorittaa vain kuvatulla tavalla.

Työelämäyhteistyö

Opintojaksolla käytetään työelämän uusimpia työkaluja.

Oppimisympäristö

Oppimateriaali on tarjolla Moodle-oppimisympäristössä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 5 opintopistettä ja kesto 12 viikkoa. Työmäärältään opintojakso vastaa 135 tuntia eli noin viiden viikon täysimääräistä työskentelyä.

Sisältö

Opiskelija tutustuu liiketoimintatiedon hallintaan eli Business Intelligence -käsitteeseen. Opiskelija ymmärtää, mitä analytiikka ja tiedon visualisointi tarkoittavat. Opintojaksolla tutustutaan dataan ja sen muotoihin, tietokantoihin ja tietovarastoihin sekä Big Datan käsitteeseen. Lisäksi tutustutaan datatieteeseen ja data-analyytikon työn vaatimuksiin ja analyysimenetelmiin. Opiskelija ymmärtää, miten digitalisoituvaa tietoa hyödynnetään liiketoiminnassa ja millaisia analytiikan hyödyntämismahdollisuuksia on tällä hetkellä olemassa. Opintojaksolla pohditaan myös, miten analytiikalla luodaan asiakasarvoa. Opintojakson aikana opiskelija oppii hyödyntämään edistyksellisiä työkaluja datan analysoinnissa, ennustamisessa ja johdon raportoinnissa.

Arviointimenetelmät

Opintojakso etenee tehtävien kautta. Kaikki tehtävät tulee tehdä hyväksytysti. Jokaisen osion lopuksi on osiotentti (pl. työvälineosiot). Osiotentin voi tehdä vain kerran, eikä sitä voi uusia. Jokainen osiotentti 12,5 pisteen arvoisia. Opintojaksolta voit saada yhteensä 100 pistettä (8 osiota kertaa 12,5 pistettä). Opintojakson tehtävät ja osiotentit tulevat olla tehtynä ja palautettuna 31.3.2023 mennessä. Tämän jälkeen tehtyjä/palautettuja ei oteta huomioon kurssin arvioinnissa.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Opintojaksolta voit saada yhteensä 100 pistettä. Jotta saat hyväksytyn arvosanan opintojaksosta, tulee sinun a) tehdä kaikki opintojakson tehtävät hyväksytysti ja b) saada kokonaispisteistä 45 % eli minimissään 45/100 pistettä. Opintojakson arvosana muodostuu seuraavan asteikon mukaisesti:

arvosana 5: 100,0 - 90,0 pistettä
arvosana 4: 89,9 - 78,0 pistettä
arvosana 3: 77,9 - 65,0 pistettä
arvosana 2: 64,9 - 55,0 pistettä
arvosana 1: 54,9 - 45,0 pistettä
hylätty: 44,9 - 0,0 pistettä

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelijan osaaminen ei vastaa opintojakson tavoitteiteita. Opiskelija ei ymmärrä liiketoimintatiedon hallinnan, analytiikan ja tiedon visualisoinnin ideaa, eikä sitä, mihin näitä osa-alueita, menetelmiä ja työkaluja voi käyttää. Opiskelija ei suoriudu tehtävien tekemisestä.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osoittaa tyydyttävää osaamista suhteessa opintojakson tavoitteisiin. Opiskelija ymmärtää liiketoimintatiedon hallinnan, analytiikan ja tiedon visualisoinnin idean, sekä ymmärtää, mihin näitä osa-alueita, menetelmiä ja työkaluja voi käyttää. Opiskelija osaa käyttää joitakin ammattikäsitteitä johdonmukaisesti. Opiskelija tarvitsee tukea tehtävien teossa.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osoittaa hyvää osaamista suhteessa opintojakson tavoitteisiin. Opiskelija ymmärtää liiketoimintatiedon hallinnan, analytiikan ja tiedon visualisoinnin idean, sekä ymmärtää, mihin näitä osa-alueita, menetelmiä ja työkaluja voi käyttää. Lisäksi opiskelija hallitsee datan visualisointiohjelmiston käytön perusteet. Opiskelija käyttää ammattikäsitteitä sujuvasti ja laaja-alaisesti. Opiskelija vaatii vielä vähän tukea tehtävien teossa.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osoittaa kiitettävää osaamista suhteessa opintojakson tavoitteisiin. Opiskelija ymmärtää liiketoimintatiedon hallinnan, analytiikan ja tiedon visualisoinnin idean, sekä ymmärtää, mihin näitä osa-alueita, menetelmiä ja työkaluja voi käyttää. Lisäksi opiskelija hallitsee datan visualisointiohjelmiston käytön perusteet ja osaa hyödyntää ohjelmistoa käytännön tilanteissa. Osaa hankkia itsenäisesti uutta tietoa ja käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti. Opiskelija suoriutuu tehtävistä itsenäisesti.