Siirry suoraan sisältöön

Ammatillisen osaamisen rakentaminen (3 op)

Toteutuksen tunnus: AL00CI37-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.07.2022 - 07.09.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Liiketalouden koulutus

Opettaja

 • Sampo Kokkonen
 • Derek Mitchell

Opetusryhmät

 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • English sessions (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • LLPRLII20SM
  Liiketalouden koulutus 20S, markkinointi, Lappeenranta

Pienryhmät

 • Luennot 1
 • English sessions

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
-tarkentaa uratavoitteita kiinnostuksen kohteen mukaan
-kasvattaa ammatillista osaamista suunnitelmallisesti
-luoda henkilökohtaista urapolkua opintojen jälkeiselle ajalle

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Toteutustapana on yhteisten oppimisistuntojen pitäminen, jossa esitetään ja jaetaan dialogimuodossa markkinoinnin ammattitaitoon liittyviä sisältöjä.

Ajoitus ja läsnäolo

Kurssilla on yhteisiä oppimisistuntoja yhteensä 135 tuntia.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opetusmateriaalina ovat opettajan, vierailevien luennoitsijoiden ja opiskelijoiden toteuttamat materiaalit istuntoja varten.

Oppimisympäristö

Oppimisympäristö on dialogitila, jossa tiedon jakaminen ja vastaanotto on mahdollisimman tehokasta ja vuorovaikutteista

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan ajankäyttö on laskettu 5 op työmäärän mukaisesti. Kurssi suoritetaan läsnäolotuntien mukaan kurssin laajuuden mukaisesti

Sisältö

Sisältönä on markkinoinnin ammattiteemat projektien, ryhmän ja henkilökohtaisten oppimistavoitteiden mukaisesti

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Edeltävää osaamista ei tarvita

Arviointimenetelmät

Arviointi tapahtuu asteikolla hyväksytty/hylätty. Kurssin hyväksytty merkintä edellyttää läsnäoloa 135 tunnin verran.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Aktiivinen osallistuminen treeneihin