Siirry suoraan sisältöön

Kannattavuuslaskenta ja talouden suunnittelu (5 op)

Toteutuksen tunnus: AL00CD67-3017

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 30.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 60

Koulutus

 • Liiketalouden koulutus

Opettaja

 • Heikki Sintonen
 • Saara Heikkonen

Opetusryhmät

 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • LLPRLII22SL
  Liiketalouden koulutus 22S, laskentatoimi, Lappeenranta
 • LLPRLII22SJ
  Liiketalouden koulutus 22S, juridiikka, Lappeenranta

Pienryhmät

 • Verkkoluento 1
 • Harjoitus R 1
 • Harjoitus R 2
 • Tentti 1
 • Harjoitukset 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- katetuottolaskennan ja hinnoitella tuotteen/palvelun kustannusperusteisesti.
- laatia budjetit ja määritellä budjetointiprosessin.
- suunnitella yrityksen taloutta kannattavuus ja rahoituksen riittävyys huomioiden.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset.

Ajoitus ja läsnäolo

Opetusta lukujärjestyksen mukaan, itsenäinen opiskelu ja harjoittelu.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Moodlen materiaalit ja muu oheismateriaali ilmoitetaan myöhemmin.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ahot

Uusintamahdollisuudet

Tentit Koko opintojakson uusinnat ilmoitetaan myöhemmin. Rästitentteihin ilmoittaudutaan Pepissä.

Oppimisympäristö

Kampuksen luokkatilat, Moodle ja Zoom.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan osallistuminen lähiopetukseen ja itsenäiseen työskentelyyn vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä.

Sisältö

Johdon laskentatoimen tehtävät, kustannukset, kannattavuuslaskenta, tuote-ja asiakaskannattavuus ja kustannusperusteinen hinnoittelu.
Budjetointijärjestelmät, osa- ja pääbudjetit, tarkkailulaskelmat; kassabudjetointi ja päivittäinen maksuvalmiuden suunnittelu, yleisimmät tunnusluvut, talouden suunnittelu.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen_peppi

Taloushallinto, Työvälineosaaminen

Arviointimenetelmät

Tentti ja harjoitustyö.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tuntee keskeiset sisäisen laskentatoimen käsitteet ja osaa yksittäisiä kustannus- ja kannattavuuslaskentamenetelmiä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tuntee keskeiset sisäisen laskentatoimen käsitteet, ymmärtää niiden käyttötarkoituksen ja hallitsee keskeiset asiat kustannus- ja kannattavuuslaskennassa ja hinnoittelussa.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tuntee sisäisen laskentatoimen käsitteet, ymmärtää niiden käyttötarkoituksen ja hallitsee kustannuslaskenta-, kannattavuuslaskenta- ja hinnoittelumenetelmätsekä osaa soveltaa niitä käytännön tilanteissa.