Siirry suoraan sisältöön

Liike-elämän matematiikka (4 op)

Toteutuksen tunnus: AL00CD66-3021

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

02.01.2023 - 07.05.2023

Opintopistemäärä

4 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Liiketalouden koulutus

Opettaja

 • Anu Nuutinen

Opetusryhmät

 • Itsenäinen 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Itsenäinen 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Itsenäinen 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Itsenäinen 4 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Itsenäinen 5 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Info 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Info 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Info 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Info 4 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luennot 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Luennot 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset 4 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset 5 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset 6 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset 7 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset 8 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset 9 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset 10 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti 4 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento 4 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento 5 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento 6 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento 7 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento 8 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento 9 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento 10 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Näyttö 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • LLPRIT22S
  Tietojenkäsittelyn koulutus 22S Lappeenranta
 • LLPRLII22SL
  Liiketalouden koulutus 22S, laskentatoimi, Lappeenranta
 • LLPRLII22SM
  Liiketalouden koulutus 22S, markkinointi, Lappeenranta
 • LLPRLII22SJ
  Liiketalouden koulutus 22S, juridiikka, Lappeenranta

Pienryhmät

 • Itsenäinen 1
 • Itsenäinen 2
 • Itsenäinen 3
 • Itsenäinen 4
 • Itsenäinen 5
 • Info 1
 • Info 2
 • Info 3
 • Info 4
 • Luennot 1
 • Luennot 2
 • Luennot 3
 • Harjoitukset 1
 • Harjoitukset 2
 • Harjoitukset 3
 • Harjoitukset 4
 • Harjoitukset 5
 • Harjoitukset 6
 • Harjoitukset 7
 • Harjoitukset 8
 • Harjoitukset 9
 • Harjoitukset 10
 • Tentti 1
 • Tentti 2
 • Tentti 3
 • Tentti 4
 • Verkkoluento 1
 • Verkkoluento 2
 • Verkkoluento 3
 • Verkkoluento 4
 • Verkkoluento 5
 • Verkkoluento 6
 • Verkkoluento 7
 • Verkkoluento 8
 • Verkkoluento 9
 • Verkkoluento 10
 • Näyttö 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- käyttää liiketaloudessa tarvittavia keskeisiä talousmatematiikan laskentamenetelmiä.
- ajatella kriittisesti ja hallitsee ongelmanratkaisun taidot.
- löytää ja soveltaa ajantasaista tietoa.
- luottaa itseensä saavutetun laskurutiinin myötä.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Keväällä 2023 Liike-elämän matematiikkaan on tarjolla lähi- ja etäopetustoteutukset. Tämä toteutus on ETÄOPETUStoteutus, jossa käytössä ovat Moodle ja Teams.
Huom. Vaikka opiskelija valitsisi etäopetuksen, hän voi halutessaan osallistua tarvittaessa myös lähiopetukseen kampuksella toteutuksen -3016 lukujärjestyksen mukaisesti.
Huom 2. Vaikka kurssi on kirjattu ryhmille -22L, -22M, -22J ja IT22, myös HOTRA22 voi lukujärjestyksensä niin salliessa valita tämän toteutuksen.

Kummassakin tavassa opiskelijalle tarjotaan viikoittain:
* opiskelumateriaalit ja harjoitteet Moodlessa,
* luennot eli taustoitukset ja yhteiset esimerkit
* laskuharjoitusten tuki

Luennot ja laskuharjoitusten tuki ovat aiheita selventäviä ja oppimista tukevia osia. Jos opiskelijalla on riittävä matemaattinen perustaso hahmottaa kerrottuja asioita ja valmius tavoitteelliseen harjoitteluun, osallistuminen näihin yhteisiin tukena toimiviin osioihin ei ole välttämätöntä.

Jokaisen viikon aiheen kohdalla oletetaan, että opiskelija on tehnyt ”Tee ennen / Mittaa osaamisesi” -harjoitukset Moodlessa ENNEN yhteistä osuutta. Myös muuhun materiaaliin tutustuminen jo ennalta parantaa yhteisestä osiosta saatavaa antia, kun opiskelija osaa keskittyä itselleen haastaviin kohtiin.

Koska liike-elämän matematiikassa asioiden ymmärtäminen on tärkeässä roolissa laskemisen rinnalla, pelkkien harjoitusten tekemistä ei suositella. Ainoastaan laskuharjoitusten kautta etenevä opiskelija tai suoraan laskuharjoitusten tukeen osallistuva opiskelija ymmärtäköön, että osaamistaso ei välttämättä kerry riittäväksi tenttiä varten.


VIIKKOTASO
Kurssi etenee uudella aiheella joka viikko. Opiskeltavat aiheet ovat Moodlessa viikkotasoisesti. Perusrakenne Moodlessa on:
* tee ennen
* opiskele
* harjoittele
* yhteisesti --> sisältää etätoteutuksen Teams-linkin
* testaa
* extraa
HUOM. Kurssin ALUSSA on PAKOLLINEN MOODLE-TEHTÄVÄ. Moodlen opiskelumateriaalit ja tenttimahdollisuus aukeavat ainoastaan, jos pakollinen tehtävä on suoritettu annetussa ajassa. DL noin kk kurssin aloituksesta. DL tarkemmin Moodlessa.

Opiskelijan tulee ymmärtää, että kukin isomman aihealueen kohdalla ko. viikon asiat pohjautuvat edellisten viikkojen asioille. Toisaalta kukin iso aihealue alkaa ns. nollatasolta, jolloin opiskelijan on helppoa palata samalle tasolle toisten opiskelijoiden kanssa. Tämä rakenne on syytä tiedostaa etenkin, jos opiskelijalle tulisi poissaoloja / opiskelemattomia jaksoja.

Opiskelijan tulee perehtyä kurssin Moodle-alustan käyttöön. Tietyt aiheet ja/tai harjoitukset vaativat edeltävän osan suorittamista. Opiskelijan tulee osata lukea TimeEditiä.

Liike-elämän matematiikka -kurssi palkitsee opiskelemisen. Erityispoikkeuksia lukuun ottamatta jokainen aktiivisesti koko kurssin ajan opiskeleva opiskelija saa kurssin suoritettua hyväksytysti. Toisaalta erittäin harva opiskelematon yltää hyväksyttyyn suoritukseen. Menestys Liike-elämän matematiikka -kurssilla pohjautuu ennen kaikkea opiskelijan omiin valintoihin ja toimintatapoihin.

Ajoitus ja läsnäolo

Liike-elämän matematiikka on pitkä ja laaja kurssi. Jotta opiskelijalla olisi aikaa opiskella ja etenekin sisäistää opiskeltavia asioita, kurssi kestää koko kevätlukukauden. Tarkemmat aikataulut TimeEditistä.

Kurssilla ei ole pakollista läsnäoloa tenttejä lukuun ottamatta. Huomioitavaa on, että opiskeleminen on pakollista. Aiemmat vuodet ovat osoittaneet, että osallistuminen opetukseen liittyy erittäin selvästi opiskelemiseen ja edelleen kurssin läpäisemiseen. Opiskelijan tulee ymmärtää, että kurssi etenee viikoittain, vaikka opiskelija itse ei osallistuisi opetukseen ja/tai suorittaisi Moodlen aktiviteetteja.

Huom.
Kurssin ALUSSA on pakollinen harjoitus MOODLESSA. Koska harjoitus liittyy kurssin opiskelemiseen, harjoitus on suoritettava kurssin alussa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kurssin materiaali on tarjolla kurssin Moodlessa.
Opiskelijan oletetaan käyttävän kurssin Moodlea säännöllisesti ja aktiivisesti läpi kurssin.

Jos tarjottu materiaali ei tunnu sopivan omiin opiskelumenetelmiin tai jos opiskelija haluaa asiat toisin esittäviä lisälähteitä, opiskelun tukena voi käyttää esim. kirjaa Saaranen, Kolttola, Pösö: Liike-elämän matematiikka. Koska aiheet ovat yleisiä, lisämateriaalia kannattaa etsiä netistä etenkin, jos opiskelun haluaa pohjautuvan videotallenteisiin.

Pelkkää kirjaan tai ns. ulkopuoliseen nettimateriaaliin pohjautuvaa opiskelua ei suositella, sillä asioiden esittämistapa ja kytkeytyminen tosielämään eroavat.Tekemällä kurssin aikana kurssille kirjoitettuja harjoituksia, pääsee tutustumaan, minkä typpisiä tehtäviä tentissä on.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Kurssin voi suorittaa osoittamalla aiheiden osaamisensa. Osoittaminen tapahtuu tentillä.
Etäopetuksena suorittavien toteutustapa on verkkotentti. Koska etätentissä on etujen lisäksi haittansa, jos opiskelija haluaa mieluummin lähitentin, hän voi ilmoittaa kiinnostuksensa lähitenttiin ja osallistua tenttiin toteutuksen -3016 kanssa, jos lähitenttiin on riittävästi kiinnostusta.

Koska kurssin aiheiden haastavuus voi tulla yllätyksenä, osoittamisyritystä ei kannata jättää kurssin lopussa olevaan kurssitenttiin, vaan paikalle kannattaa tulla jo ensimmäiseen välitenttiin.

Huomioithan, että matematiikan tekniikan hallitseminen ei riitä ja että kurssin aiheiden haastavuus ja aiempiin kouluasteisiin nähden erilaisuus saattaa tulla yllätyksenä matemaattisesti lahjakkaallekin opiskelijalle.

Työelämäyhteistyö

Kurssilla on paljon aiheita ja aikataulu on tiivis. Erillisiä työelämän kanssa yhteistyönä tehtäviä osia ei ole, mutta kurssin aiheet ovat sovelluspainotteisia. Aiheet on valittu niin, että ne sisältävät "kaikkien on pakko hallita työelämässä" -osioita sekä "liike-elämässä työskentelevien on hyvä ymmärtää" -osoita.

Uusintamahdollisuudet

välitentti 1: noin kurssin puolivälissä talviloman lähistöllä
ja
välitentti 2: kurssin päättyessä
Huom. välitenttejä ei voi tutkinto-ohjesäännön mukaisesti uusia

tai
kurssitentti: kurssin päättyessä

Tarkat ajat ja paikat: katso TimeEdit

2 uusintatenttiä syyslukukaudella 2023. Katso aikataulut Moodlesta. Ilmoittaudu uusintaa Moodlessa. Huomioi deadline.

Oppimisympäristö

Oppimisympäristönä on ennen kaikkea opiskelijan pää.

Ensisijainen opiskelu- ja harjoitusympäristö on Moodle.
Oppimista tukevaa ajattelua ja harjoittelua suositellaan tehtäväksi lisäksi Teams-tapaamisissa (ja/tai lähiopetuksessa -3016).

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Omia tuloksiaan voi peilata kurssin laskennalliseen työmäärään, joka on
107 tuntia.

Jos opiskelun tekisi tasaisesti läpi 16-viikkoisen kurssin, opiskelua kertyisi n. 6 tuntia viikossa. Kurssi on siis laaja ja pitkä.

Muista, että kurssi etenee jokaisella kerralla, vaikka itse et osallistuisikaan. Asioiden opettelemiseksi ko. aika on korvattava jonain muuna aikana. Muista myös, että kurssin alun asioiden hallitseminen ei riitä koko kurssin suorittamiseen.

Tiedosta, että kurssi vaatii vaivannäköä. Toimi sen mukaisesti.

Vaadittavaan työmäärään vaikuttavat: tavoitearvosanasi ja pohjataitosi yhdistelmä sekä opiskelutekniikkasi.

Sisältö

Kurssin alkuosan aiheita on opiskeltu myös perusteet-kurssilla. Koska edeltävä kurssi ei ole pakollinen, mutta aiheet on osattava liiketalouden näkökulmasta, aiheet käydään tiiviillä tahdilla läpi kurssin alussa. %-laskun sovelluksia -kohdasta alkaen kaikki loput aiheet ja/tai niiden näkökulma ovat uusia lähes kaikille opiskelijoille. Suluissa suunniteltu kesto viikkoina, jotta opiskelija voi halutessaan hahmottaa ajoituksia.

1) Ongelmanratkaisun periaatteet (1 vk)

(ajattelu osana ongelmanratkaisua)
laskujärjestys
esittämistarkkuus ja pyöristäminen
yhtälöt, ratkaisutekniikka (1. aste, verranto)
yhtälöt, itsenäinen kirjoittaminen

2) Prosenttilasku (1 vk)

määrittely ja muunnokset
3 perustapausta
muutos- ja vertailuprosentti
prosenttiyksikkö
lisäys- ja vähennyskerroin
peräkkäiset muutokset

%-laskun sovelluksina:

arvonlisäverosovellukset (1 vk)
katetuottolaskenta (1 vk)
katetuottohinnoittelu: yksi tuote, erä, alennukset (1 vk)

3) Indeksit (yhteensä 2 vk, kontaktiopetuksen paino jälkimmäisessä aiheessa)

yksinkertainen indeksisarja:
Huom. tämän aiheen kaikki suorittavat Moodlessa
* määrittelyt, käyttö
* laskeminen
* tulkinta

Valmiiden indeksien käyttäminen muun asian laskemisesi (1,5 vk)
* aineistot
* inflaatio
* rahan arvon muuttumisen huomioiminen
* reaalinen muutos
* indeksiehto

VÄLITENTTI 1

4) Yksinkertainen korkolasku (2 vk)

termit
korkopäivien laskeminen
korko (€)
korkokanta (i)
pienlainat
kasvanut pääoma (K)
maksuehto5) Koronkorkolasku (3 vk)

kasvanut pääoma
korkojaksojen lkm
pääoma alussa ja eriaikaiset maksuvaihtoehdot
korkokanta ja reaalinen korkokanta

Mitä todennäköisimmin jaksollisten suoritusten nykyarvon laskemista ja investointilaskentaesimerkki ei mahdu lukukauden aikatauluun.

VÄLITENTTI II sekä KURSSITENTTI

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Kurssille ei ole vaadittavia aiempia kursseja, mutta Matematiikan perusteet -kurssin suorittaminen TAI muuten muistissa olevat laskutekniset asiat helpottavat sovelluksiin keskittymistä. Koska kurssi ei ole laskennan kannalta hankala, vaan hankaluus tulee liike-elämän logiikoiden ja sääntöjen ymmärtämisen kautta, opiskelemiseen panostava opiskelija pärjää myös pelkällä tällä kurssilla.

Koska pakollista edeltävä kurssia ei ole, Liike-elämän matematiikka -kurssin kaksi ensimmäistä viikkoa on tarkoitettu yhteisten työkalujen haltuun ottamiseen. Epävarmoille laskijoille 2 ensimmäistä viikkoa ovat erittäin tärkeät.

Arviointimenetelmät

Kurssin hyväksytysti suorittaminen edellyttää osaamista. Osaaminen edellyttää opiskelua. Opiskelun paikan ja ajan saa valita itsenäisesti, mutta helpoimmalla pääsee opiskelemalla annetun aikataulun mukaisesti.

Varsinainen arviointi suoritetaan tenteillä (2 välitenttiä tai kurssitentti).
välitentti 1: noin kurssin puolivälissä talviloman lähistöllä
ja
välitentti 2: kurssin päättyessä
tai
kurssitentti: kurssin päättyessä

Tarkat ajat ja paikat: katso TimeEdit Hyväksytty suoritus edellyttää 50 % tentin/tenttien maksimipistemäärästä. Muut arvosanat 2: 60%, 3: 70 %, 4: 80% ja 5: 90 %.

Aiempina vuosina tenttiin on liittynyt kynnystehtävä, joka oli osattava. Kynnystehtävä on luotu, jotta kurssin ja myös tulevan työelämän oleellisimman asiat tulisi opiskeltua ja osatuksi. Perinteinen paperitentti sisältää kynnystehtävän. Verkkotentissä kynnystehtävien aiheet voidaan a) testata erillisinä osina Moodlessa b) liittää tenttiin (epätodennäköistä) tai c) jättää opiskelijan omalle vastuulle.
Kynnystehtävien aiheet: muutosprosentti, alv ja yksinkertaisen korkolaskun koron muodostumisen logiikka. Älä oleta, että osaat, vaan varmista opiskelemalla, että osaat.

* Ilmoittaudu kurssille ajoissa ja ilmoittaudu oikeaan toteutukseen. Näin varmistat arvosanan ja opintopisteiden kirjautumisen kurssin lopuksi.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija on saanut alle puolet tenttien kokonaispistemäärästä
ja/tai opiskelija ei ole suoriutunut kynnystehtävästä/-vistä (muutosprosentti ja arvonlisäverottoman hinnan laskeminen, yk.korkolaskun logiikka)
ja/tai opiskelija ei ole suorittanut kurssin alun pakollista Moodle-tehtävää eikä opiskelija ole siten voinut nähdä Moodlen opiskelumateriaaleja tai tenttiä.

Opiskelijan osaamistaso ei ole riittävä, vaan vaatii lisää opiskelua yhdestä tai useammasta aiheesta.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija on osannut pisteillä arvioiden puolet tenttitehtävistä. Osaaminen voi jakautua niin, että opiskelija a) osaa kaikista aiheista jonkin verran, b) osaa tietyt aiheet hyvin, mutta osaa aiheista ei juurilainkaan tai c) jotain siltä väliltä. Kynnystehtävä osattava.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija on saavuttanut 70 % kurssin kokonaispistemäärästä. Kaikkia aihealueita tulee hallita tentissä keskimääräistä paremmin tai osa aiheista pitää osata täysin. Kynnystehtävä osattava.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee kurssin kaiken tasoiset tehtävät tentissä. Arvosana edellyttää vähintään 90 % kurssin maksimipistemäärästä. Kynnystehtävä osattava.