Siirry suoraan sisältöön

Kansantalous (3 op)

Toteutuksen tunnus: AL00CD65-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

10.01.2023 - 21.02.2023

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

1 op

TKI-osuus

1 op

Toteutustapa

67 % Lähiopetus, 33 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 40

Koulutus

  • Liiketalouden koulutus

Opettaja

  • Jukka-Mikael Rokio

Opetusryhmät

  • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

  • LLTILII22SH1
    Liiketalouden koulutus 22S 1 Lahti

Pienryhmät

  • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää mikro- ja makrotalouden peruskäsitteiden merkityksen.
- tunnistaa kansantalouden sisäisten ongelmien syyt ja seuraukset.
- tunnistaa suhdannevaihteluiden taustat ja seuraukset.
- ymmärtää talouspolitiikan vaikutuskanavat ja instrumentit.
- hallitsee valuuttamarkkioiden perusteet.
- ymmärtää valuuttakurssimuutosten vaikutukset talouden toiminnalle.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakson tarkempi aikataulu ilmoitetaan osallistujille tammikuun 2023 alussa - opintojakso alkaa viikolla 2 ja jatkuu viikolle 8 saakka.

Lähiopetuskertoja 1 / viikko - 3 tuntia kerta ( 3 x 45 min. ).

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso alkaa viikolla 2 ja jatkuu viikolle 8 saakka.
Lähiopetuskertoja 1 / viikko - 3 tuntia kerta ( 3 x 45 min. ).

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojaksolla vaadittava materiaali ladataan moodlen jakelukansioon.

Oppimisympäristö

Lähiopetus viikolla 2 - 8.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lähiopetuskertoja 1 / viikko - 3 tuntia kerta ( 3 x 45 min. ). Lähiopetuskertoja kaikkiaan siis 7 kertaa.

Sisältö

Opintojakson pääteemoja:
- mikro- ja makrotalouden peruskäsitteitä
- työllisyys ja työvoimamarkkinat
- kansantalouden toiminnan kuvaaminen
- suhdannevaihtelu - syyt ja vaikutukset
- talouspolitiikka
- valuuttamarkkinat

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Ei vaadittavaa edeltävää osaamista.

Arviointimenetelmät

Hyväksytty opintojakso arvioidaan asteikolla T1 - K5. Arviointikriteerit käydään läpi ensimmäisellä lähiopetuskerralla.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opintojakson läpäisylle asetetut kriteerit eivät täyty ja / tai opiskelija ei noudata toteutukselle asetettuja aikataulukriteerejä.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija ymmärtää kansantaloudellisten peruskäsitteiden merkityksen.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Edellisen lisäksi opiskelija ymmärtää kansantalouden sisäisten ongelmien taustat.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Edellisten lisäksi opiskelija ymmärtää suhdannevaihtelun taustat sekä suhdannevaihtelun mukanaan tuomat ongelmat kansantalouden toiminnalle.