Siirry suoraan sisältöön

Esimiestyö ja johtaminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: AL00CD63-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.07.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 15.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Liiketalouden koulutus

Opettaja

  • Markus Kräkin

Opetusryhmät

  • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

  • LLTILII22K
    Liiketalouden koulutus 22K Lahti

Pienryhmät

  • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- keskeisimmät johtamismallit ja menetelmät.
- nykyaikaisen johtamisen piirteet sekä työyhteisön organisoitumisen merkityksen.
- esihenkilötyön moninaisen tehtäväkentän ja oman roolinsa siinä.
- työoikeuden perusasiat.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksessa, mutta sen voi suorittaa myös oman valintansa mukaan virtuaalisesti. Toteutusmuotona on luentoja, itsenäisiä tehtäviä ja lähinnä lähisessioissa toteutettavia pienryhmätehtäviä.

Ajoitus ja läsnäolo

Luentojen ajat Time-editin mukaan.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Suositeltava materiaali
- (kaikille) Viitala, Jylhä (2019) Johtaminen, keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit , kirjasta luetaan osa1 (saatavissa myös e-kirjana LAB Primosta)
- vapaavalintainen muu johtamismateriaali
- Moodlessa ilmoitettava materiaali

Oppimisympäristö

Moodle

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson mitoitus on 5 opintopistettä, mikä vastaa keskimäärin noin 135 työtuntia opiskelijalta. Koska opintojakso on rakennettu siten, että opiskelija voi päättää itse miten monta vaihtoehtoista tehtävää hän tekee, vaihtelee opiskelijan työtuntimäärä sen mukaan. Panostus näkyy arvosanassa.

Osa tehtävistä on tehtävissä opiskelijan oman aikataulun mukaan, osaan on annettu aikaraameja.

Sisältö

Sisältö
- esimiestyön käytänteet työsuhteen elinkaaren eri vaiheissa
- ihmislähtöinen ja vuorovaikutukseen perustuva arjen esimiestyö
- vastuullinen päätöksenteko ja esimiehen verkostot
- työlainsäädännön perusteet ja esimiehen juridinen vastuu
- itsensä johtaminen ja esimiehenä kasvaminen

Arviointimenetelmät

Kurssi arvioidaan arvosanalla 1 - 5. Tarkempi arviointimenetelmä ja kurssin tehtäväkokonaisuudet esitellään kurssin alkaessa.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole suorittanut tehtäviä hyväksytysti.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- käyttää yksittäisiä ammattikäsitteitä ja osoittaa perehtyneisyytensä alan tietoperustaan
- kuvata toimintaan liittyviä lähtökohtia, tarpeita ja perusteita

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- käyttää keskeisiä ammattikäsitteitä johdonmukaisesti
- selvittää ja perustella toimintaan liittyviä lähtökohtia, tarpeita ja perusteita.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa
- käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti
- vertailla perustellen toimintaan liittyviä eri ratkaisuvaihtoehtoja