Siirry suoraan sisältöön

Logistiikka ja toimitusketjun hallinta (5 op)

Toteutuksen tunnus: AL00CD62-3017

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 13.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 85

Koulutus

 • Liiketalouden koulutus

Opettaja

 • Sari Jokimies

Opetusryhmät

 • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Info 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Seminaari 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • LLPRLII22SL
  Liiketalouden koulutus 22S, laskentatoimi, Lappeenranta
 • LLPRLII22SM
  Liiketalouden koulutus 22S, markkinointi, Lappeenranta
 • LLPRLII22SJ
  Liiketalouden koulutus 22S, juridiikka, Lappeenranta

Pienryhmät

 • Luennot 1
 • Info 1
 • Seminaari 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- käyttää logistiikan ja toimitusketjun hallinnan peruskäsitteitä.
- arvoketjun muodostumisen periaatteet.
- tunnistaa logistiikan ja toimitusketjujen vaikutukset yrityksen kannattavuuteen ja kilpailukykyyn.
- kuvata asiakaslähtöisyyden ja sidosryhmäyhteistyön merkityksen läpi toimitusketjun.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot, yksilö- ja ryhmäharjoitustyöt. Opiskelumateriaali ja harjoitukset ovat saatavilla verkossa.Johdantoluennolla ns. läsnäolopakko. Osallistuminen luennoille edesauttaa harjoitustöiden tekemistä.

Materiaalit ja harjoitukset saatavilla Moodlesta.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso alkaa johdantoluennolla viikolla 3.

Osallistuminen johdantoluennolle on periaatteessa pakollista, mutta vain terveenä paikalle. Jos et kuitenkaan perustellusta syystä, pääse luennolle osallistumaan, tulee sinun perehtyä itsenäisesti annettuihin ohjeisiin ja materiaaleihin Moodlessa.

Luentojen aikataulut TimeEditistä.

Luennot ja harjoitustehtävät ajoittuvat tasaisesti lukukaudelle.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Luentomateriaalit jaetaan kurssialustalla Moodlessa.

Oppimisympäristö

Opetusta ja työskentelyä kampuksella sekä verkossa. Oppimisalustana Moodle. Mahdolliset yrityshaastattelut yrityksissä tai Teamsissä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op vastaa noin 27 tuntia opiskelijan työtä (5 op = 135h).
Luennot, itsenäiset yksilö- ja ryhmäoppimistehtävät ja harjoitukset.

Sisältö

Opintojaksolla käsiteltäviä aiheita ovat logistiikan ja toimitusketjun hallinnan perusteet.

Opiskelija osaa
- käyttää logistiikan ja toimitusketjun hallinnan peruskäsitteitä.
- arvoketjun muodostumisen periaatteet.
- tunnistaa logistiikan ja toimitusketjujen vaikutukset yrityksen kannattavuuteen ja kilpailukykyyn.
- kuvata asiakaslähtöisyyden ja sidosryhmäyhteistyön merkityksen läpi toimitusketjun.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opintojakso on ensisijaisesti tarkoitettu LLPRLII22S-ryhmille: LLPRLII22SJ juridiikka, Lappeenranta, LLPRLII22SL laskentatoimi, Lappeenranta, LLPRLII22SM markkinointi, Lappeenranta. Jos vapaita paikkoja jää, voidaan opintojaksolle ottaa mukaan myös muita opiskelijoita.

Arviointimenetelmät

Hyväksytysti suoritetut harjoitustyöt ja case-harjoitus.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Oppimistavoitteet jäivät saavuttamatta.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
- käyttää ammatikäsitteitä
- kuvata toimitusketjun perusasiat
- kuvata logistiikan merkitystä

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
- käyttää ammattimaisia käsitteitä ja ymmärtää niiden merkityksen
- kuvata toimitusketjun tärkeimmät toimijat alusta loppuun
- kuvailla logistiikan merkitystä yritykselle ja toiminnalle.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
- käyttää ammattimaisia käsitteitä
- analysoida toimitusketjun tärkeimpiä toimijoita läpi toimitusketjun ja nähdä arvoketjun merkityksen yrityksen toiminnalle ja menestykselle
- perustella toimitusketjun hallinnan merkityksen yritykselle ja taloudelliset vaikutukset.