Siirry suoraan sisältöön

Logistiikka ja toimitusketjun hallinta (5 op)

Toteutuksen tunnus: AL00CD62-3015

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

16.01.2023 - 19.03.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 60

Koulutus

  • Liiketalouden koulutus

Opettaja

  • Kati Jaakkola

Opetusryhmät

  • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

  • LLTILII23K
    Liiketalouden koulutus 23K Lahti

Pienryhmät

  • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- käyttää logistiikan ja toimitusketjun hallinnan peruskäsitteitä.
- arvoketjun muodostumisen periaatteet.
- tunnistaa logistiikan ja toimitusketjujen vaikutukset yrityksen kannattavuuteen ja kilpailukykyyn.
- kuvata asiakaslähtöisyyden ja sidosryhmäyhteistyön merkityksen läpi toimitusketjun.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Luennot, ryhmä- ja yksilötehtävät sekä tehtävien esittäminen. Opetus kampuksella TimeEditin mukaisissa luokkatiloissa.

Ajoitus ja läsnäolo

Luennoille osallistumista suositellaan vahvasti, poissaoloista tulee ilmoittaa opettajalle. Kurssin workshopit ovat pakollisia kaikille.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Logistiikan ja toimitusketjun hallinnan perusteet.
logistiikanmaailma.fi
Luentomateriaalit.

Oppimisympäristö

Moodle, luokkatilat, (Zoom tarvittaessa), itseopiskelu.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op vastaa noin 27 tuntia opiskelijan työtä (5 op = 135 h)
Kurssin luennot ja tehtävät vaativat ajankäyttöä kurssin aikana. Tehtäviin annetaan palautusaikataulu.

Sisältö

Kurssilla käsiteltäviä aiheita ovat logistiikan ja toimitusketjun hallinnan perusteet. Sekä
- logistiikan merkitys yritykselle
- asiakaslähtöisyys
- hankintojen perusteet
- varastointiin ja kuljetuksiin liittyvät perusteet
- tulo-, sisä- ja lähtölogistiikan perusteet

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Peruskurssi, ei vaadita edeltävää osaamista.

Arviointimenetelmät

Tehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty tai 1-5, tehtävien arvioinnissa voidaan käyttää vertaisarviointia. Aktiivisella osallistumisella on positiivinen vaikutus arvosanaan. Myöhässä palautetut tehtävät vaikuttavat heikentävästi arvosanaan.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Oppimistavoitteet jäävät saavuttamatta.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
- käyttää joitakin ammattimaisia käsitteitä
- kuvata toimitusketjun perusasiat
- kuvailla logistiikan merkitystä

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
- käyttää ammattimaisia käsitteitä ja ymmärtää niiden merkityksen
- kuvata toimitusketjun tärkeimmät toimijat alusta loppuun
- kuvailla logistiikan merkitystä yritykselle ja sen toiminnalle

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
- käyttää ammattimaisia käsitteitä ja ymmärtää niiden merkityksen
- kuvata toimitusketjun tärkeimmät toimijat alusta loppuun
- kuvailla logistiikan merkitystä yritykselle ja sen toiminnalle
- ymmärtää toimitusketjun hallinnan merkityksen yritykselle ja taloudelliset vaikutukset