Siirry suoraan sisältöön

Logistiikka ja toimitusketjun hallinta (5 op)

Toteutuksen tunnus: AL00CD62-3011

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.07.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Liiketalouden koulutus

Opettaja

  • Riitta Turkia

Opetusryhmät

  • Luennot (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

  • LLTILII22SH2
    Liiketalouden koulutus 22S 2 Lahti

Pienryhmät

  • Luennot

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- käyttää logistiikan ja toimitusketjun hallinnan peruskäsitteitä.
- arvoketjun muodostumisen periaatteet.
- tunnistaa logistiikan ja toimitusketjujen vaikutukset yrityksen kannattavuuteen ja kilpailukykyyn.
- kuvata asiakaslähtöisyyden ja sidosryhmäyhteistyön merkityksen läpi toimitusketjun.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Itsenäiset oppimistehtävät.
Työelämälähtöinen projekti ryhmissä.
Opintojakson alussa määritellään opintojakson suorittamisvaatimukset.
Lähiopetusta ja itsenäistä työskentelyä.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso alkaa orientaatioluennolla viikolla 36 lukujärjestyksen mukaan.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Logistiikan maailma:Logistiikan ja toimitusketjun hallinan perusteet (netistä ladattavissa ilmaiseksi www.logistiikanmaailma.fi).
Luentomateriaalit jaetaan kurssialustalla Moodlessa.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Tentti. Sovittava heti alussa kurssin vastuu opettajan kanssa erikseen.

Työelämäyhteistyö

Työelämälähtöinen projektityö.

Uusintamahdollisuudet

Tutkintosäännön mukaisesti.

Oppimisympäristö

Moodle, Zoom.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1 op vastaa noin 27 tuntia opiskelijan työtä (5 op = 135h).
Luennot, itsenäiset yksilö- ja ryhmäoppimistehtävät sekä harjoitukset.

Sisältö

Opintojaksolla käsiteltäviä aiheita ovat logistiikan ja toimitusketjun hallinnan perusteet. Tutustutaan mm. logistiikan merkityksestä liiketoiminnalle, logistiikan termeihin, toimitusketju -ajatteluun, sisälogistiikkaan, ostoprosessiin, vastuullisuuteen ja asiakaslähtöisyyteen.

Huom! Jos olet suorittanut aiemmin Toimitusverkostot tai muun Logistiikan peruskurssin, niin tämä kurssi ei käy suoritukseksi, koska on sisällöltään sama.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Peruskurssi. Edeltävää osaamista ei vaadita.
Huom! Jos olet suorittanut Toimitusverkostot tai muun logistiikan peruskurssin, niin tätä kurssia ei hyväksytä enää suoritukseksi, koska ovat samansisältöisiä.

Arviointimenetelmät

Hyväksytysti suoritetut henkilökohtaiset oppimistehtävät. (HYV/HYL, 40 %)
Projektityö ryhmissä. ( 1-5 asteikko, 50 %)
Vertaisarviointi (1-5 asteikko, 10 %)

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Oppimistavoitteet jäivät saavuttamatta.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
- käyttää ammattikäsitteitä
- kuvata toimitusketjun perusasiat
- kuvata logistiikan merkitystä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
- käyttää ammattimaisia käsitteitä ja ymmärtää niiden merkityksen
- kuvata toimitusketjun tärkeimmät toimijat alusta loppuun
- kuvailla logistiikan merkitystä yritykselle ja toiminnalle.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
- käyttää ammattimaisia käsitteitä
- analysoida toimitusketjun tärkeimpiä toimijoita läpi toimitusketjun ja nähdä arvoketjun merkityksen yrityksen toiminnalle ja menestykselle
- perustella toimitusketjun hallinnan merkityksen yritykselle ja taloudelliset vaikutukset.