Siirry suoraan sisältöön

Asiakkuudet ja markkinointi (5 op)

Toteutuksen tunnus: AL00CD61-3024

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 15.01.2023

Ajoitus

17.01.2023 - 16.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

TKI-osuus

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 45

Koulutus

  • Liiketalouden koulutus

Opettaja

  • Tiina Pernanen

Opetusryhmät

  • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

  • LLTILII23K
    Liiketalouden koulutus 23K Lahti

Pienryhmät

  • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa asiakaslähtöisen liiketoiminnan.
- käyttää markkinoinnin ja asiakaslähtöisen liiketoiminnan keskeisiä käsitteitä.
- tunnistaa markkinointi- ja myyntiprosessin vaiheet.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Lähiopetus.
Ennakkotehtäviä, ryhmäesityksiä, tenttejä.

Ajoitus ja läsnäolo

Lukujärjestyksen (Time Edit) mukaan. Pakollinen läsnäolo.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Bergström, S. & Leppänen, A. 2016 (tai uudempi). Yrityksen asiakasmarkkinointi. Helsinki: Edita. Saatavana myös e-kirjana.
Muu opettajan ilmoittama aineisto.

Työelämäyhteistyö

Opintojaksolla yrityscase.

Oppimisympäristö

Resurssiluentoja. Yksilö- ja ryhmätehtävät (Moodle), muutoin vapaavalintaisessa oppimisympäristössä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op x 27 tuntia = 135 tuntia opiskelijan työtä.

Sisältö

Markkinoinnin keskeiset peruskäsitteet ja toimintamallit: Yrityksen toimintaympäristö ja markkinointistrategiset vaihtoehdot. Asiakaskäyttäytyminen ja segmentointi. Kilpailukeinot ml. markkinointiviestintä. Asiakkuuksien hallinta.

https://lut.sharepoint.com/sites/o365LIITOHENKILST/_layouts/15/stream.aspx?id=%2Fsites%2Fo365LIITOHENKILST%2FShared%20Documents%2FKoulutusten%20esittelyt%2FLiiketalous%20p%C3%A4iv%C3%A4%20Lpr%2FAsiakkuudet%20ja%20markkinointi%20esittely%2Emp4

Arviointimenetelmät

Yksilötentit (4 kpl) 60 %. Ryhmäesitykset ja vertaisarviointi 40 %.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei hallitse markkinoinnin peruskäsitteitä eikä osaa soveltaa niitä.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee puutteellisesti markkinoinnin peruskäsitteet ja osaa soveltaa niitä auttavasti.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee markkinoinnin peruskäsitteet pääosin ja osaa soveltaa niitä osin.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee markkinoinnin peruskäsitteet ja osaa soveltaa niitä luovasti. Opiskelija toimii vastuullisesti ryhmän jäsenenä.