Siirry suoraan sisältöön

Asiakkuudet ja markkinointi (5 op)

Toteutuksen tunnus: AL00CD61-3016

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.07.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

24.08.2022 - 30.11.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 45

Koulutus

  • Liiketalouden koulutus

Opettaja

  • Tiina Pernanen

Opetusryhmät

  • Luennot 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

  • LLTILII22SH2
    Liiketalouden koulutus 22S 2 Lahti

Pienryhmät

  • Luennot 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- tunnistaa asiakaslähtöisen liiketoiminnan.
- käyttää markkinoinnin ja asiakaslähtöisen liiketoiminnan keskeisiä käsitteitä.
- tunnistaa markkinointi- ja myyntiprosessin vaiheet.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Ensisijaisesti lähiopetus tai koronatilanteesta johtuen verkko-opetus Zoomin kautta.
Ennakkotehtäviä, ryhmäesityksiä, tenttejä.

Ajoitus ja läsnäolo

Lukujärjestyksen (Time Edit) mukaan. Pakollinen läsnäolo.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Bergström, S. & Leppänen, A. 2016 (tai uudempi). Yrityksen asiakasmarkkinointi. Helsinki: Edita. Saatavana myös e-kirjana.
Muu opettajan ilmoittama aineisto.

Oppimisympäristö

Resurssiluentoja. Yksilö- ja ryhmätehtävät (Moodle), muutoin vapaavalintaisessa oppimisympäristössä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op x 27 tuntia = 135 tuntia opiskelijan työtä.

Sisältö

Markkinoinnin keskeiset peruskäsitteet ja toimintamallit: Yrityksen toimintaympäristö ja markkinointistrategiset vaihtoehdot. Asiakaskäyttäytyminen ja segmentointi. Kilpailukeinot ml. markkinointiviestintä. Asiakkuuksien hallinta.

Arviointimenetelmät

Yksilötentit (3 kpl) 50 %. Ryhmäesitykset ja vertaisarviointi 50 %.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei hallitse markkinoinnin peruskäsitteitä eikä osaa soveltaa niitä.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee puutteellisesti markkinoinnin peruskäsitteet ja osaa soveltaa niitä auttavasti.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee markkinoinnin peruskäsitteet pääosin ja osaa soveltaa niitä osin.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija hallitsee markkinoinnin peruskäsitteet ja osaa soveltaa niitä luovasti. Opiskelija toimii vastuullisesti ryhmän jäsenenä.