Siirry suoraan sisältöön

Asiantuntijuuden brändäys (3 op)

Toteutuksen tunnus: AL00CD60-3009

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.07.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

01.09.2022 - 31.10.2022

Opintopistemäärä

3 op

Virtuaaliosuus

2 op

Toteutustapa

34 % Lähiopetus, 66 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

15 - 35

Koulutus

  • Liiketalouden koulutus

Opettaja

  • Heli Kamaja

Opetusryhmät

  • Toteutuksen opetusryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

  • LLTILII22K
    Liiketalouden koulutus 22K Lahti

Pienryhmät

  • Toteutuksen opetusryhmä 1

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- hahmottaa asiantuntijuuden brändäyksen ja henkilöbrändäyksen ilmiönä.
- käyttää asiantuntijuuden brändäyksessä käytettäviä työvälineitä ja keinoja.
- rakentaa ja sanoittaa omaa henkilöbrändiään.
- soveltaa sosiaalista mediaa henkilöbrändin rakentamisessa.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojaksolla tutustutaan henkilöbrändäykseen ilmiönä ja siinä käytettäviin välineisiin. Opiskelija rakentaa omaa henkilöbrändiään mm. markkinoivan cv:n ja videoesittelyn avulla.

Ajoitus ja läsnäolo

1.9. - 31.10.2022
Tehtävien palautuspäivät noin kahden viikon välein.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Moodlessa oleva materiaali, ajankohtainen digitaalinen materiaali.

Oppimisympäristö

Moodle-ympäristö, muut virtuaaliympäristöt.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

3 op = 81 tuntia opiskelijan työtä. Harjoituksiin varattava aikaa joka viikko.

Sisältö

Opiskelija osaa:
- tunnistaa, luoda ja toimia verkostoissa
- tehdä oman osaamisensa näkyväksi.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen_peppi

Digitaalinen työvälineosaaminen (7 op) pääosin suoritettu.

Arviointimenetelmät

Henkilökohtaiset oppimistehtävät, seurantatehtävä parityönä. Vertaispalaute ja itsearviointi.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei saavuta tason 1 kriteereitä.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa rakentaa henkilöbrändin, joka koostuu eri osa-alueista. Opiskelija osaa käyttää brändin rakentamisessa erilaisia digitaalisia työvälineitä.
Opiskelija osaa tehdä vertaisarviointia.
Opiskelija tuntee henkilöbrändin rakentamisen eri työvälineitä.
Opiskelija osallistuu ryhmän toimintaan

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa rakentaa henkilöbrändin, joka koostuu monipuolisesti eri osa-alueista. Opiskelija osaa käyttää brändin rakentamisessa erilaisia digitaalisia työvälineitä tarkoituksenmukaisesti.
Opiskelija osaa tehdä vertaisarviointia, joka on hyvin perusteltua.
Opiskelija tuntee henkilöbrändin rakentamisen eri työvälineitä ja niiden erilaisia käyttötapoja.
Opiskelija osallistuu ryhmän toimintaan aktiivisesti.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa rakentaa eri osa-alueista koostuvan henkilöbrändin, joka on yhtenäinen ja tuo opiskelijan osaamista esiin. Brändin rakentamisessa on käytetty luovasti digitaalisia työvälineitä.
Opiskelija osaa tehdä vertaisarviointia, joka on hyvin perusteltua, paneutunutta ja monipuolista.
Opiskelija tuntee henkilöbrändin rakentamisen eri työvälineitä ja niiden erilaisia käyttötapoja sekä osaa analysoida henkilöbrändiä.
Opiskelija osallistuu ryhmän toimintaan aktiivisesti ja rakentavasti sekä eri rooleja ottaen