Siirry suoraan sisältöön

Excelin ja toimistosovellusten jatko (5 op)

Toteutuksen tunnus: AL00CC36-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

13.03.2023 - 23.04.2023

Ajoitus

09.05.2023 - 31.07.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketoiminta (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Liiketalouden koulutus

Opettaja

  • Olli Leppänen

Ryhmät

  • LLABTO23H
    Täydentävä osaaminen (AMK) 2023, Liiketoimintayksikkö
  • LABKES23KH
    Kesäopinnot 2023 (AMK)

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- hyödyntää Exceliä ja toimistosovelluksia monipuolisesti ja tehokkaasti käytännön työtehtävissä ja ongelmanratkaisussa
- laatia toimivia työvälineitä arjen rutiineihin ja analysoida erilaisten ratkaisujen tehokkuutta ja ylläpidettävyyttä
- hyödyntää Exceliä ja toimistosovelluksia integroidusti raportoinnissa ja visuaalisissa esityksissä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Tekstinkäsittelyn, taulukkolaskennan ja esitysgrafiikan perussovellusten monipuolisempaa ja haastavampaa käyttöä käytännön harjoitusten avulla. Toteutustapana verkko-opiskelu. Opiskelumateriaali ja harjoitukset ovat saatavilla verkossa, eikä lähiopetuksia ole. Lisätukea kaipaaville tarjotaan vapaaehtoisia klinikoita, joissa saa apua harjoitusten tekemiseen.

HUOM! Tämä opintojakson toteutus on tarkoitettu erityisesti syventäväksi jatkokurssiksi Liiketalouden pakolliselle opintojaksolle AL00CD59 Työvälineosaaminen. Harjoitukset ja aiheet on valittu niin, että toistolta ja päällekkäisyyksiltä vältyttäisiin. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että opiskelijalla on hyvällä menestyksellä suoritettuna kyseinen opintojakso tai hän omaa muuten hyvät perustaidot toimisto-ohjelmista.

Tällaisia taitoja ovat mm.
- Pitkien asiakirjojen muokkaaminen tyylien avulla
- PowerPointin ja erityisesti sen perustyylinäkymän käyttö
- Taulukkolaskennan yleisimmät funktiot, suurten tietomäärien käsittely, pivot-taulukoinnnin perusteet, kaavioiden laadinta, aikalaskut ja yksinkertaiset ehto- ja hakufunktiot.

Jos opiskelijalla on puutteita näissä taidoissa, ei tälle toteutukselle osallistuminen ole mielekästä, vaan on syytä opiskella taidot aluksi osallistumalla Työvälineosaaminen -opintojaksolle.

HUOM. Tämä opintojakso on sisällöltään yhteneväinen kesäopintoina vuosina 2019 ja 2020 järjestettyjen Toimistosovellusten tehokäyttö toteutusten LI00BI57-3002 ja LI00BI57-3003 kanssa. Jos opiskelijalla on jo suoritus jommasta kummasta näistä toteutuksista, ei tästä kurssista voi valitettavasti saada opintopisteitä

Ajoitus ja läsnäolo

Opiskelu tapahtuu kokonaan verkossa. Opinnot voi aloittaa itsenäisesti ja joustavasti 9.5. alkaen. Opintojakson ensimmäisten tehtävien määräajat ovat touko-kesäkuussa, jälkimmäisten tehtävien määräajat elokuun lopussa. Verkkoklinikat, opettajan tuki ja tehtäväpakettien määräajat ajoittuvat touko- kesä- ja elokuulle.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oppimisympäristössä saatavilla oleva materiaali.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei ole

Uusintamahdollisuudet

Etätentti tehtävissä opintojakson lopussa määriteltävänä ajankohtana etäoppimisympäristössä.

Oppimisympäristö

Etäoppimisympäristö

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso kuormittaa tasaisesti keskimäärin 12-20 tuntia viikossa 7 viikon ajan. Kaikki opintojakson tehtävät ovat tehtävissä heti opintojakson alusta alkaen, joten halutessaan opiskelija voi edetä myös tätä minimitahtia nopeammin.

Sisältö

Toimisto-ohjelmien harvinaisempien työkalujen hyödyntäminen tehokkaasti erilaisissa sovelluksissa. Pääpaino on taulukkolaskennassa ja sen tehokäytössä.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen_peppi

Pakollinen edeltävä osaaminen: Suoritettuna ja hyvin omaksuttuna opintojakso AL00CD59 Työvälineosaaminen

HUOM! Tämä opintojakson toteutus on tarkoitettu erityisesti syventäväksi jatkokurssiksi Liiketalouden pakolliselle opintojaksolle AL00CD59 Työvälineosaaminen. Harjoitukset ja aiheet on valittu niin, että toistolta ja päällekkäisyyksiltä vältyttäsiiin. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää, että opiskelijalla on hyvällä menestyksellä suoritettuna kyseinen opintojakso tai hän omaa muuten hyvät perustaidot toimisto-ohjelmista.

Tällaisia taitoja ovat mm.
- Pitkien asiakirjojen muokkaaminen tyylien avulla
- PowerPointin ja erityisesti sen perustyylinäkymän käyttö
- Taulukkolaskennan yleisimmät funktiot, suurten tietomäärien käsittely, pivot-taulukoinnnin perusteet, kaavioiden laadinta, aikalaskut ja yksinkertaiset ehto- ja hakufunktiot.

Jos opiskelijalla on puutteita näissä taidoissa, ei tälle toteutukselle osallistuminen ole mielekästä, vaan on syytä opiskella taidot aluksi osallistumalla Työvälineosaaminen -opintojaksolle.
Jos opintojaksolle joudutaan suorittamaan ilmoittautumiskarsintaa, tapahtuu se ensisijaisesti opiskelijan AL00CD59 Työvälineosaaminen -opintojakson opintomenestyksen ja opiskelijan opintopistekertymän perusteella.

HUOM. Tämä opintojakso on sisällöltään yhteneväinen kesäopintoina vuosina 2019 ja 2020 järjestettyjen Toimistosovellusten tehokäyttö toteutusten LI00BI57-3002 ja LI00BI57-3003 kanssa. Jos opiskelijalla on jo suoritus jommasta kummasta näistä toteutuksista, ei tästä kurssista voi valitettavasti saada opintopisteitä

Arviointimenetelmät

- hyväksytysti suoritetut viikkoharjoitukset
- etätentti

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei kykene määräaikoihin sitoutuneesti näyttämään osaamistaan harjoitustehtävien ja tentin avulla.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa tekstinkäsittelyn, taulukkolaskennan ja esitysgrafiikanperussovellusten vaativampien toimintojen käytön ja soveltamisen yksinkertaiseen ongelmanratkaisuun.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa soveltaa tekstinkäsittelyn, taulukkolaskennan ja esitysgrafiikanperussovellusten vaativampia toiminnallisuuksia käytännön ongelmien ratkaisuun.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa soveltaa tekstinkäsittelyn, taulukkolaskennan ja esitysgrafiikan perussovellusten vaativampia toimintoja laajasti ja valita käsiteltävään tehtävään parhaiten sopivat työkalut ja toiminnot. Opiskelija osaa käyttää sovelluksen kehittyneempiä toimintoja tehokkaasti, sujuvasti ja soveltaa tietojaan vaativien käytännön ongelmien ratkaisuun.