Siirry suoraan sisältöön

Ensihoidon toimenpiteet ja ohjaaminen (2 op)

Toteutuksen tunnus: AH00CG08-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 19.02.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lappeenranta

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Ensihoitajakoulutus

Opettaja

 • Antti Peltola
 • Antti Tanninen

Opetusryhmät

 • Info 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • HLPREH22SMUM
  Ensihoitajan muuntokoulutus sairaanhoitajille 22SMUM Lappeenranta

Pienryhmät

 • Info 1
 • Harjoitukset 1
 • Harjoitukset 2
 • Harjoitukset 3

Osaamistavoitteet

- suorittaa keskeisimmät hoitotason toimenpiteet turvallisesti ja perustellen
- laatia koulutussuunnitelman ja valmistaa opetusmateriaalin yhdestä ohjattavasta aiheesta
- toteuttaa laatimansa koulutussuunnitelman mukaisen ohjaus-/opetustilanteen kohderyhmälleen

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Flipped learning:
Aloitusluento verkossa
Itseopiskelu
Toimenpiteiden opetus pienryhmissä skills-tilassa
Itsenäinen työskentely pienryhmissä
2 x ohjaus- ja harjoituspäivä kampuksella
Näyttökoe ja vertaisarviointi

Ajoitus ja läsnäolo

Lukukauden ensimmäisen ja toisen lähijakson aikana

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Holmström ym. 2017 (tai uudempi). Ensihoito. Helsinki: Sanoma Pro
Castren ym. 2016. Ensihoito-opas (saatavilla verkossa)

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Ei vaihtoehtoisia suoritustapoja

Uusintamahdollisuudet

Näyttökokeen voi tulla uusimaan seuraavan toteutuksen yhteydessä.

Oppimisympäristö

Moodle
Kampus

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

2 op = 51 opiskelijan työtuntia
19 tuntia lähiopetusta
32 tuntia itsenäistä opiskelua

Sisältö

Opintojakson tavoitteet:
Opiskelija osaa suorittaa hoitotason ensihoidon keskeisimmät toimenpiteet potilasturvallisesti
Opiskelija osaa opettaa yhden toimenpiteen toisille sekä ohjata toimenpiteen harjoittelua
Opiskelija osaa arvioida toimenpiteen suorittamista potilasturvallisuuden näkökulmasta

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Opiskelijalla tulee olla suoritettuna koko ensihoidon perusteiden opintokokonaisuus harjoittelu mukaan lukien.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Toimenpiteen näyttökoe on hyväksytysti suoritettu, kun se on suoritettu potilasturvallisuutta vaarantamatta