Siirry suoraan sisältöön

Hoitotason ensihoito III (5 op)

Toteutuksen tunnus: AH00CA86-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

17.04.2023 - 28.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Ensihoitajakoulutus

Opettaja

 • Antti Tanninen
 • Mikko Kaartinen

Opetusryhmät

 • Verkkoluento 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset + simulaatio (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Simulaatio 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • HLPREH22SMUM
  Ensihoitajan muuntokoulutus sairaanhoitajille 22SMUM Lappeenranta

Pienryhmät

 • Verkkoluento 1
 • Harjoitukset + simulaatio
 • Simulaatio 1

Osaamistavoitteet

- arvioida sekä perustella omaa toimintaansa ensihoitotilanteissa
- tehdä päätöksiä vaativissa ensihoitotilanteissa
- johtaa ensihoitoyksikön toimintaa sekä pystyä toimimaan tilannejohtajana useamman ensihoitoyksikön tehtävissä.
- arvioida omaa toimintaa eettisesti haastavissa tilanteissa
- tehdä johtopäätöksiä omaisen ja perheen kriisitilanteista sekä ohjata heidät erilaisiin tukipalveluihin.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Verkkoluennot (ensihoidon tilannejohtaminen ja SURO)
- Simulaatioihin valmistavat yksilötehtävät (Moodle)
- Tilannejohtamisen harjoitus/simulaatiopäivä (LPR kampus)
- Suuronnettomuusharjoitus (LPR kampus)
- Exam-tentti (ensihoidon johtaminen)


- TECC-päivä (LPR kampus)
- Itseopiskelu Moodle verkkoalusta (ensihoidon valtakunnallisen tentin materiaali ja lääketieteen luennot)
- Simulaatiopäivä 1. (LPR kampus)
- Simulaatiopäivä 2. (LPR kampus)
- Exam-tentti (Vaativan hoitotason ensihoito)

Simulaatioiden aiheina: Sisätautinen potilas, traumapotilas, lapsipotilas, monipotilas

Ajoitus ja läsnäolo

Lähipäivissä 100% läsnäolo (puuttuvat suoritteet sovittava kurssin opettajien kanssa erikseen)

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Suuronnettomuusopas (Terveysportti)
- Ensihoito, kuisma ym.
- Oireista työdiagnoosiin
- Lasten kaltoinkohtelun tunnistamisen tehokkaat menetelmät sosiaali- ja terveydenhuollossa. (PDF-tiedosto diasarja) http://www.hotus.fi/system/files/SUOSITUS_lasten_kaltoinkohtelu.pdf
- EKG akuuttihoidossa: Juha Jormakka ja Jukka Kettunen

Käypä Hoito-suositukset (Duodecim);
• Elvytys
• Elvytys (vastasyntynyt)
• Aivovammat
• Aivoinfarkti ja TIA
• Sepsis (aikuiset)
• Epileptinen kohtaus (pitkittynyt; status epilepticus)
• Epilepsiat ja kuumekouristukset (lapset)
• Kuolevan potilaan oireiden hoito
• ST-nousuinfarkti
• Sydäninfarktin diagnostiikka
• Sepelvaltimotautikohtaus: epästabiili angina pectoris ja sydäninfarkti ilman ST-nousuja
• Sydämen vajaatoiminta

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5x27h=137h

- Verkkoluennot 8h
- Lähiopetus 40h
- moodletehtävät ja itseopiskelu 89h

Arviointimenetelmät

-5

- Arviointi koostuu kahdesta exam tentistä, joiden keskiarvosta muodostuu kurssiarvosana
- yksilötehtävät, aktiivisuus ja osaaminen lähipäivissä sekä aktiivinen keskustelu moodlessa
voivat nostaa kurssiarvosanaa

Arviointiasteikko

1-5