Siirry suoraan sisältöön

Anestesia ja tehohoitotyön harjoittelu (10 op)

Toteutuksen tunnus: AH00CA85-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

27.03.2023 - 28.05.2023

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Ensihoitajakoulutus

Opettaja

  • Mira Korvenoja
  • Mervi Hietanen

Ryhmät

  • HLPREH20S
    Ensihoitajakoulutus 20S Lappeenranta

Osaamistavoitteet

Anestesia- ja tehoito:
- soveltaa aiemmin oppimiaan tietoja ja taitoja kriittisesti sairaan potilaan tarkkailussa ja hoidossa
- tunnistaa tehohoidon keskeisiä välineitä ja laitteita
- tunnistaa tarpeen tukea kriittisesti sairaan potilaan läheisiä ja ohjata heidät tarvittaessa lisäavun piiriin
- toimia teho-osastoon hoitoympäristössä ja ymmärtää tehohoidon osana terveydenhuoltojärjestelmää
- tunnistaa potilasturvallisuuden ja työturvallisuuden riskit tehohoitotyössä

Anestesia leikkaussalissa:
- toimia anestesian aloituksessa anestesiasairaanhoitajan valvonnassa sekä
toteuttaa maski-paljeventilaation ja käyttää siinä tarvittaessa apuna nieluputkea
- varmistaa hengitystien kurkunpäänaamarilla ja intubaatiolla anestesialääkärin valvonnassa
- toteuttaa ventilaattoriin kytketyn potilaan hengityksen perusvalvonnan ja anestesian aikaisen lääkehoidon useimmiten käytössä olevilla lääkkeillä

Oppimisympäristö

Teho- tai tehovalvontaosastot ympäri Suomea tai ulkomailla

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Harjoittelun laajuus:
Anestesia- ja tehohoitotyö: 8,5 op, 6 vk, tunteina 230h (keskimääräinen viikkotuntimäärä 38h/v)
Anestesia leikkaussalissa: 1,5 op, tunteina 40h

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Anestesia ja tehohoitotyön teoriaopinnot suoritettuina.

Arviointimenetelmät

Tavoitekeskustelu ennen harjoittelua tai ensimmäisellä harjoittelu viikolla.
Puoliväliarvio opettajan, opiskelijan ja työelämäohjaajan kanssa
Tarvittaessa loppuarvio opettajan, opiskelijan ja työelämäohjaajan kanssa
Workseed-ohjelma käytössä

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointikriteerit: arviointiasteikko hyväksytty/hylätty

Harjoittelun hyväksymiskriteerit

• Mahdollisista poissaoloista ja niiden korvaamisesta on sovittu työyksikön ja opettajan kanssa
• Opiskelija on läsnä arviointikeskusteluissa ja osaa kuvata oppimaansa
• Opiskelija on tehnyt omat tavoitteet jaksolle ja toiminut niiden mukaisesti
• Työvuorotaulukkoon on merkitty tehdyt työvuorot
• Jaksolle asetetut tavoitteet on saavutettu

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Harjoittelun hyväksymiskriteerit:
• Mahdollisista poissaoloista ja niiden korvaamisesta on sovittu työyksikön ja opettajan kanssa
• Opiskelija on tehnyt omat tavoitteet jaksolle ja toiminut niiden mukaisesti
• Työvuorotaulukkoon on merkitty tehdyt työvuorot
• Jaksolle asetetut tavoitteet on saavutettu