Siirry suoraan sisältöön

Anestesia ja tehohoitotyö (5 op)

Toteutuksen tunnus: AH00CA84-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 26.03.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

15 - 30

Koulutus

 • Ensihoitajakoulutus

Opettaja

 • Mira Korvenoja
 • Marjut Louhelainen
 • Mervi Hietanen

Opetusryhmät

 • Hengityksen arviointi ja apuvälineet teholla (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Intuboidun/trakeostomoidun potilaan hoito (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Potilaan vieroittelu hengityslaitteesta/ fysioterapia (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 1 tehopotilaan monitorointi (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 2 tehopotilaan monitorointi (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 3 tehopotilaan monitorointi (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • R1 Hengityslaitteessa olevan potilaan hoito case (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • R2 Hengityslaitteessa olevan potilaan hoito case (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • R3 Hengityslaitteessa olevan potilaan hoito case (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Info (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Simulaatio R 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Simulaatio R 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Simulaatio R 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tehopotilaan verenkierron arviointi, monitorointi ja hoito (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tehopotilaan tajunnan tason arviointi ja sedaatio (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • HLPREH20S
  Ensihoitajakoulutus 20S Lappeenranta

Pienryhmät

 • Hengityksen arviointi ja apuvälineet teholla
 • Intuboidun/trakeostomoidun potilaan hoito
 • Potilaan vieroittelu hengityslaitteesta/ fysioterapia
 • Harjoitus R 1 tehopotilaan monitorointi
 • Harjoitus R 2 tehopotilaan monitorointi
 • Harjoitus R 3 tehopotilaan monitorointi
 • R1 Hengityslaitteessa olevan potilaan hoito case
 • R2 Hengityslaitteessa olevan potilaan hoito case
 • R3 Hengityslaitteessa olevan potilaan hoito case
 • Info
 • Simulaatio R 1
 • Simulaatio R 2
 • Simulaatio R 3
 • Tehopotilaan verenkierron arviointi, monitorointi ja hoito
 • Tehopotilaan tajunnan tason arviointi ja sedaatio

Osaamistavoitteet

-perustella tehostetun valvonnan tai teho-osastolla olevan potilaan hoitoympäristöä ja ymmärtää yksiköt osana terveydenhuoltojärjestelmää
- analysoida potilas- ja työturvallisuuden merkityksen sekä näiden riskit tehohoitotyössä
- syventää aiemmin oppimiaan tietoja ja taitoja kriittisesti sairaan potilaan tarkkailussa ja hoidossa
- ymmärtää anestesiologian erityispiirteitä osana tehohoitotyötä

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Toteutustapa:
Etäluennot, harjoitustunnit, bedside simulaatiot, itsenäinen opiskelu ennakkomateriaalien pohjalta
Hyväksymisvaatimukset:
Harjoitustunneille ja simulaatioihin osallistuminen
Hyväksytysti suoritettu Exam-tentti
Hyväksytysti suoritettu teholääketieteen osuus
Opintojaksopalaute kurssin lopuksi

Ajoitus ja läsnäolo

Kevät 2023 09.01.2023-19.03.2023
Harjoitustunneille ja simulaatioihin osallistuminen

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Teho- ja valvontahoitotyön opas (kirja tai terveysportti->kirjaston sivuston kautta LAB Primo-> akuuttihoidon tietokannat TERVEYSPORTTI)
Muu tunneilla esitelty Moodle materiaali.

Uusintamahdollisuudet

Exam-tentti ja mahdolliset uusinnat ainoastaan EXAM-tenttinä.

Oppimisympäristö

Verkko-oppimisympäristö, harjoitustunnit ja bedside simulaatiot kampuksella.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Anestesia ja tehohoitotyön kurssi 5op vastaa 135h
Moodlessa suoritettavat itsenäiset tehtävät
Ennalta annettujen potilastapausten työstö
Ennakkomateriaalit bedside simulaatioihin

Sisältö

Tehohoidossa olevan potilaan tarkkailu sekä tarkoituksen mukaisten auttamismenetelmien valinta
Tehopotilaan hoitoympäristö
Intuboidun ja hengityskoneessa olevan tehopotilaan hoito
Verenkiertovajauspotilaan hoito
Turvallisen lääkehoidon ja nestehoidon toteuttaminen
Potilas-, laite- ja työturvallisuus tehohoidossa
Sedaatio- ja kipulääkkeet

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Sisätauti-kirurginen hoitotyö/menetelmä osaaminen
Anatomian ja fysiologian perusteet
Akuuttihoitotyön osaaminen ja poikkeusolojen terveydenhuolto

Arviointimenetelmät

Harjoitustunneille ja simulaatioihin aktiivinen osallistuminen
Itsenäisten tehtävien tekeminen/palautus
Hyväksytysti suoritettu Exam-tentti

Arviointiasteikko

1-5

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa kuvata tehohoitotyön prosessin ja käsitteet vain osittain. Hän osaa toimia erilaisissa tehtävissä toimeksiannon mukaan. Hän yhdistää teoriaperustan ja esitetyt toimintamallit, mutta ei välttämättä ymmärrä niiden merkityksiä. Opiskelijan esittämät toiminta mallit eivät ole perusteltuja ja pohdinta on vain harvoin kriittistä.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa kuvata sujuvasti tehohoitotyön prosessin ja keskeiset käsitteet. Opiskelija ymmärtää aikaisemman teoriaperustan merkityksen potilaan hoitotyössä, mutta ei täysin kykene soveltamaan sitä. Opiskelija osaa toimia monimutkaisissa tai ennakoimattomissa työtilanteissa. Opiskelija osaa esittää perusteltuja toimintatapoja tehohoitopotilaan hoitotyössä ja pohdinta on osittain kriittistä, sekä osoittaa osittain itsenäistä ajattelua.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa selittää asiantuntevasti tehohoitotyön prosessin ja keskeiset käsitteet. Hän osaa soveltaa aikaisempaa teoriaperustaa tehohoitopotilaan hoitotyössä ja ymmärtää niiden yhteydet toisiinsa. Opiskelija osaa esittää innovatiivisia tai vaihtoehtoisia ratkaisuja ammatillisiin tehtäviin. Opiskelija osaa selittää systemaattisesti perusteltuja toimintatapoja tehohoitopotilaan hoitotyössä, pohdinta on kriittistä sekä osoittaa itsenäistä ajattelua.