Siirry suoraan sisältöön

Mielenterveys ja päihdeasiakkaan hoitotyön harjoittelu (5 op)

Toteutuksen tunnus: AH00CA75-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

01.05.2023 - 28.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Verkkokampus, Lahti

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Ensihoitajakoulutus

Ryhmät

  • HLTIEH21SM
    Ensihoitajakoulutus 21SM Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kohdata mielenterveys- ja päihdeasiakkaita ja heidän läheisiään ja tarkastella vuorovaikutustilanteita teoreettisen ja kokemuksellisen tiedon avulla
- arvioida asiakkaan psyykkistä vointia ja kuntoutuksen tarvetta
- toteuttaa lääkkeellisiä ja lääkkeettömiä hoitotyön menetelmiä
- suunnitella, toteuttaa ja arvioida oman hoitosuhdeasiakkaan hoitoprosessia
- toteuttaa mielenterveys- ja päihdeasiakkaan ohjausta ja palveluneuvontaa
- analysoida moniammatillisen työryhmän toimintaa ja omaa osuuttaan työryhmässä
- arvioida omaa ajatteluaan, moniammatillista päätöksenteon perusteita ja työn eettisyyttä

Arviointiasteikko

1-5