Siirry suoraan sisältöön

Ensihoidon perustason harjoittelu (10 op)

Toteutuksen tunnus: AH00CA74-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.07.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 25.09.2022

Opintopistemäärä

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Ensihoitajakoulutus

Opettaja

  • Monika Mäisti
  • Meeri Heino

Ryhmät

  • HLPREH21K
    Ensihoitajakoulutus 21K Lappeenranta

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- soveltaa opittuja ensihoidon perustason tietoja ja taitoja potilaan tutkimisessa, tilan arvioinnissa ja työdiagnoosin tekemisessä sairaalan ulkopuolisessa ensihoidossa
- käyttää ensihoidon tutkimus-, hoito- ja potilaan siirtovälineitä turvallisesti
- toimia akuuteissa tilanteissa hoitoryhmän jäsenenä, tutustua viranomaisyhteistyöhön ensihoidon kentällä ja pystyy kommunikoimaan VIRVE-päätelaitteella
- ymmärtää harjoittelupaikkakuntansa ensihoitopalvelujärjestelmän kokonaisuuden ja eri yksiköiden tarjoamien hoitopalvelujen merkityksen potilaan kokonaishoidossa
- toimia potilasturvallisen ensihoidon pääperiaatteiden mukaan
- käsitellä ensihoitoyksikköä harjoittelualueella ja liikenteessä ilman potilasta (jos tämä on harjoittelupaikassa sallittua)
- työskennellä itsenäisesti perustason ensihoidossa omassa roolissaan ja osoittaa omatoimisuutta päivittäisessä asematyöskentelyssä sekä sopeutuu työyhteisöön opiskelijajäsenenä

Ajoitus ja läsnäolo

Kurssin hyväksytty suorittaminen vaatii opiskelijan läsnäoloa harjoittelussa 40h/viikko.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Naarajärvi & Telkki (2019). Perustason ensihoito. SanomaPro.
Jormakka & Kettunen (2018). EKG akuuttihoidossa. SanomaPro.
Tom Silfvast, Maaret Castren, Jouni kurola, Vesa Lund, Matti Martikainen (toim.): Ensihoito-opas. Duodecim (uusin painos). Saatavilla e-muodossa hakakirjautumisen kautta myös Terveysportista.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Toteutuksen laajuus 10 op = 270h

Sisältö

Harjoittelun yleiset tavoitteet:
-Osaa soveltaa opittuja ensihoidon perustason tietoja ja taitoja potilaan tutkimisessa, tilan arvioinnissa ja työdiagnoosin tekemisessä sairaalan ulkopuolisessa ensihoidossa
-Osaa ensihoidon tutkimus-, hoito- ja potilaan siirtovälineiden turvallisen käytön
-Saa valmiuksia toimia akuuteissa tilanteissa hoitoryhmän jäsenenä, tutustuu viranomaisyhteistyöhön ensihoidon kentällä ja pystyy kommunikoimaan VIRVE-päätelaitteella
-Ymmärtää harjoittelupaikkakuntansa ensihoitopalvelujärjestelmän kokonaisuuden ja eri yksiköiden tarjoamien hoitopalvelujen merkityksen potilaan kokonaishoidossa
-Kykenee itsenäiseen työskentelyyn perustason ensihoidossa ja osoittaa omatoimisuutta päivittäisessä asematyöskentelyssä sekä sopeutuu työyhteisöön opiskelijajäsenenä
-Osaa potilasturvallisen ensihoidon pääperiaatteet ja toimii niiden mukaan
-Saa kokonaiskuvan perustason ensihoitotyöstä ja saa valmiuksia ensihoidon hoitotason opintoja varten
-Ajoharjoittelu: Harjoittelee ensihoitoyksikön käsittelyä harjoittelualueella ja liikenteessä ilman potilasta (Eksoten alueella)

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Harjoitteluun pääsemisen kriteereinä ovat:
- Perustason opintojen hyväksytty suorittaminen: Simulaatoihin osallistuminen kurssin suoritusohjeiden mukaisesti, Harjoitustunteihin osallistuminen kurssin suoritusohjeiden mukaisesti, Luentoihin osallistuminen kurssin suoritusohjeiden mukaisesti
- Aiempien harjoittelujen hyväksytty suorittaminen

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty