Siirry suoraan sisältöön

Työfysioterapia (5 op)

Toteutuksen tunnus: AH00CA40-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 05.02.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 80

Koulutus

 • Fysioterapeuttikoulutus

Opettaja

 • Eija Viitala
 • Päivi Kousa
 • Sari Soutukorva

Opetusryhmät

 • Verkkotapaaminen (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Itsenäinen / pienryhmätyöskentely (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Opintojakson kokoava osaamistesti (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • HLTIFYS21KM
  Fysioterapeuttikoulutus 21KM Lahti
 • HLPRFYS21K
  Fysioterapeuttikoulutus 21K Lappeenranta

Pienryhmät

 • Verkkotapaaminen
 • Itsenäinen / pienryhmätyöskentely
 • Opintojakson kokoava osaamistesti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata työterveyshuollon toimintakenttää ja sitä säätelevää työlainsäädäntöä
- analysoida työympäristöä, siihen liittyviä kuormitustekijöitä ja työntekijän kuormittumista sekä tuottaa työpaikkaselvitysraportin toimenpide-ehdotuksineen
- tunnistaa ja ehkäistä työperäisten sairauksien riskitekijöitä sekä työntekijöiden kuntoutustarpeita ja toteuttaa työkykyä edistävää ja ylläpitävää toimintaa
- toimia hyvän työfysioterapiakäytännön mukaisesti monialaisissa tiimeissä ja yhteistyössä työntekijän ja työpaikan kanssa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso toteutuu Lahden ja Lappeenrannan yhteistoteutuksena. Lisäksi opintojakso järjestetään osin moniammatillisesti terveydenhoitajaopiskelijoiden kanssa, jotta perusopinnoista lähtien tulee tutuksi työterveyshuollon moniammatillinen toimintatapa. Opiskelu sisältää itsenäistä ja pienryhmätyöskentelyä verkossa sekä yhteisiä, moniammatillisia Zoom-tapaamisia.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakso ajoittuu viikoille 2-5/2023.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Ilmoitetaan opintojakson Moodle-sivuilla.

Työelämäyhteistyö

Opintojakson aikana analysoidaan leipomoyrityksen työpaikkaselvityksen tuloksia sekä suunnitellaan terveystarkastuksen, työkyvyn arvioinnin ja terveyssuunnitelman sisältö kyseisen yrityksen yrittäjälle.

Opintojakson opetuksessa on mahdollisesti osin mukana työelämän edustaja (YAMK-opiskelija).

Uusintamahdollisuudet

Opintojakson hylättyjä osaamistestejä voi uusia kaksi kertaa.

Oppimisympäristö

Opintojakso toteutetaan verkossa (Zoom, Moodle).

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakson laajuus on 5 op, mikä tarkoittaa 135 tuntia opiskelijan työtä.
Yhteisiä Zoom-tapaamisia on noin 1op (28h). Muutoin opintojakso on itsenäistä ja pienryhmätyöskentelyä sekä osaamistestien suorittamista.

Sisältö

Työterveyshuolto, työterveysyhteistyö, moniammatillisuus, toimintaympäristö ja lainsäädäntö
Työsuojelu
Työperäiset sairaudet ja työhön liittyvät TULE-sairaudet
Ergonomia
Työpaikkaselvitys ja toimintasuunnitelma
Terveystarkastus, työkyvyn arviointi ja terveyssuunnitelma
Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki
Työikäisen terveyskäyttäytyminen ja TANO (tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus)

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen_peppi

Osaamisen kehittymistä tukee lukukausien 1.-4. opintojaksot.

Arviointimenetelmät

Työsuojelun osaamistesti (hyv./hyl.)
Työperäiset sairaudet ja työhön liittyvät TULE-sairaudet -osaamistesti (hyl. – K5)
Ergonomian osaamistesti (hyl. – K5)
Opintojakson kokoava osaamistesti Zoom-kertojen sisällöistä (hyl. – K5)

Ryhmätyöskentelyihin osallistuminen ja ryhmätehtävien palautus

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei ole tehnyt opintojakson osaamistestejä hyväksytysti ja/tai opiskelija ei ole osallistunut ryhmätehtäviin.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tietää työterveyshuollon toimintakentästä ja sitä säätelevästä lainsäädännöstä. Hän tunnistaa joitakin työympäristön kuormitustekijöitä ja tietää työpaikkaselvitysprosessin pääpiirteitä. Opiskelija tunnistaa joitakin työperäisten sairauksien riskitekijöitä ja työntekijöiden kuntoutustarpeita. Hän tietää moniammatillisuuden merkityksen työterveyshuollossa.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa kuvata työterveyshuollon toimintakenttää ja sitä säätelevää lainsäädäntöä. Hän osaa analysoida työympäristöä, siihen liittyviä kuormitustekijöitä ja työntekijän kuormittumista. Hän hallitsee työpaikkaselvitysprosessin pääpiirteet ja osaa antaa joitakin toimenpide-ehdotuksia. Hän osaa tunnistaa ja ehkäistä yleisimpiä työperäisten sairauksien riskitekijöitä sekä työntekijöiden kuntoutustarpeita. Hän osaa suunnitella työkykyä edistävää ja ylläpitävää toimintaa. Opiskelija ymmärtää moniammatillisuuden merkityksen työterveyshuollossa ja pyrkii moniammatilliseen työtapaan.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa kuvata työterveyshuollon toimintakenttää ja sitä säätelevää lainsäädäntöä sekä soveltaa näitä omaan toimintaansa. Hän osaa analysoida perusteellisesti työympäristöä, siihen liittyviä kuormitustekijöitä ja työntekijän kuormittumista. Opiskelija hallitsee työpaikkaselvitysprosessin periaatteet, ja hänellä on valmiudet osallistua työpaikkaselvitykseen ja antaa perusteltuja toimenpide-ehdotuksia osana työpaikkaselvitysprosessia. Opiskelija osaa tunnistaa ja ehkäistä työperäisten sairauksien riskitekijöitä. Hän osaa tunnistaa työntekijöiden kuntoutustarpeita. Opiskelija osaa suunnitella työkykyä edistävää ja ylläpitävää toimintaa tarvelähtöisesti ja perustellusti. Opiskelija ymmärtää moniammatillisuuden merkityksen työterveyshuollossa ja hyödyntää moniammatillisuutta omassa toiminnassaan.