Siirry suoraan sisältöön

Lasten ja nuorten fysioterapia (5 op)

Toteutuksen tunnus: AH00CA39-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

27.02.2023 - 26.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

 • Lappeenrannan kampus
 • Verkkokampus
 • Lahden kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Fysioterapeuttikoulutus

Opettaja

 • Sirpa Silaste
 • Annakaisa Loiri

Opetusryhmät

 • Ryhmä 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Ryhmä 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Opintokäynti/ekskursio (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Tentti (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • HLPRFYS21S
  Fysioterapeuttikoulutus 21S Lappeenranta
 • HLTIFYS21S
  Fysioterapeuttikoulutus 21S Lahti

Pienryhmät

 • Ryhmä 1
 • Ryhmä 2
 • Verkkoluento
 • Opintokäynti/ekskursio
 • Tentti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata ja arvioida lapsen sensomotorista kehitystä sekä tunnistaa sensomotorisen kehityksen poikkeavuudet ja viivästymän
- kuvata lapsen erityispiirteet kuntoutujana ja lähipiirin sekä moniammatillisen yhteistyön merkityksen lapsen kuntoutuksessa
- arvioida, suunnitella ja toteuttaa lapselle sekä nuorelle yksilöllistä ja tavoitteellista fysioterapiaa
- kuvata lapsen ja nuoren fysioterapiapolun sekä apuvälinepalvelut ja valita lapsen toimintakykyä tukevat apuvälineet

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Itsenäinen opiskelu aloittaa opintojakson viikolla 9.

Jokaiselle kontaktiopetuskerralle valmistaudutaan ennakolta itsenäisesti opiskelemalla tai tekemällä oppimistehtävä.

Opetusmenetelmät: Luennot, tieto- ja taitopajat,oppimistehtävät Zoomissa ja kampuksella.
Opiskelija antaa opintojaksopalautteen opintojakson lopussa. Opettaja vastaa palautteeseen.

Ajoitus: Lähiopetus alkaa viikolla 10 ja loppuu viikolla 20.
Muutokset ovat mahdollisia.

Ajoitus ja läsnäolo

Ennakkotyöskentely: Viikko 9
Lähiopetuksen ajoitus vko 10-20.

Vaatii läsnäoloa kampuksella, verkossa ja vierailukäynneillä.
Läsnäolo 80 % kampus.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kirjaudu Duodecimin oppiporttiin ja sieltä seuraavat materiaalit:

Pihko H., Haataja L. ja Rantala H. (toim.) Lastenneurologia. 2015. Duodecim.. Tenttiin sivut 128-137, 138-145, 172-183, 210-217.
Rajantie J. , Heikinheimo M., Renko M. (toim.) Lastentaudit. 2016. Duodecim.
Arokoski J. ym (toim.) 2015. Fysiatria.Duodecim.
Kalso E. ym. (toim.) 2018. Kipu. Duodecim.

Lisäksi:

Kauranen K. 2017. Fysioterapeutin käsikirja. Sanoma Pro.
Salpa, P. 2007: Lapsen liikkumisen kehitys- ensimmäinen ikävuosi. Jyväskylä: Gummerus.
Salpa, P. & Autti-Rämö, I. 2010.Lapsen ensimmäinen vuosi. Kehitys ei etene odotetusti, mitä tehdä? Livonia:Tammi.
Zukunft-Huber, B. 1991. Vauva oppii liikkumaan. Lapsen ensimmäinen vuosi. Jyväskylä: Gummerus.
.
Muu oppikurssilla ilmoitettu materiaali.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Vastaava osaaminen hankittuna korkeakoulusta.

Työelämäyhteistyö

Vierailijoita työelämästä ja vierailu työelämään.

Uusintamahdollisuudet

Verkkotentti Moodle-ympäristöstä
Osa 1. Soveltava- ja monivalintatentti lastenneurologisesta ja lastentautien fysioterapiasta vko 20. Yksi uusintatentti. Arviointi 1-5.
Osa 2: Numeerisesti arvioitava oppimistehtävä.

Oppimisympäristö

Verkko-opetus, lähiopetus ja mahdolliset opintokäynnit.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Valmistautuminen ennakolta lähiopetukseen, tentit ja oppimistehtävät. Opiskelijan työtä 135 t.Lähiopetusta 48 t. Opetus verkkoympäristössä ja kampuksella.

Sisältö

Lapsen ja nuoren arviointi ja tutkiminen (sensomotorinen kehitys, ruumiin rakenne, asennon hallinta, liikkumis- ja toimintakyky,hengitystoiminnot).
Lapsen sensomotorisen kehityksen tukeminen.
Tuki- ja liikuntaelinsairauksien yksilöllinen ja näyttöön perustuva fysioterapia (skolioosi, selkäsairaudet, alaraajojen rakennepoikkeavuudet, rasitustilat, Perthesin tauti, reuma).
Neurologisten sairauksien yksilöllinen ja näyttöön perustuva fysioterapia (CP-vamma, lihastaudit, olkahermopunoksen syntymävaurio, hydrocefalus, neuromuskulaariset sairaudet, meningomyelocele, Downin oireyhtymä).

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen

Eri-ikäinen ihminen-opintojakso (5 op)

Arviointimenetelmät

Opintojakson arvosana muodostuu osa-suorituksista, jotka ovat soveltava tentti 3/4 ja oppimistehtävä lapsen arvioinnista 1/4.
Muut oppimistehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty- hylätty Tentistä tulee saadaa 50 % oikein.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opiskelija ei saavuta opintojakson tavoitteita.
Opiskelija ei osallistu kontaktiopetukseen.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa etsiä tietoa tiedonhankinnan prosessin eri vaiheide mukaisesti ja perustella tietolähteiden valintaa ja käyttöä.
Opiskelija käyttää ammattikäsitteitä johdonmukaisesti ja perustella toimintaansa tutkitun tiedon avulla.
Opiskelija soveltaa monipuolisesti opittuja työtapoja lasten ja nuorten fysioterapiassa.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osa arvioida kriittisesti erilaisia tietolähteitä ja vertailla niitä.
Opiskelija osa käyttää ammattikäsitteitä laajaalaisesti.
Opiskelija osaa valita lasten ja nuorten fysioterapiaan soveltuvia tekniikoita ja työtapoja ja perustella valintansa.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa arvioida ja perustella tiedonlähteiden hyödyllisyyttä.
Opiskelija osaa käyttää ammattikäsitteitä asiantuntevasti ja yhdistää niitä sujuvasti kokonaisuuksiksi.
Opiskelija osaa valita, yhdistellä ja kehittää lasten ja nuorten fysioterapiaan soveltuvia tekniikoita ja työtapoja.