Siirry suoraan sisältöön

Neurologinen fysioterapia (5 op)

Toteutuksen tunnus: AH00CA38-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

20.02.2023 - 02.06.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 75

Koulutus

 • Fysioterapeuttikoulutus

Opettaja

 • Eija Viitala
 • Aki Rintala
 • Suvi Ollikainen
 • Pirjo Knuuttila
 • Marja Timperi

Opetusryhmät

 • Harjoitus R 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Info (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitukset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Simulaatio (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • HLPRFYS21S
  Fysioterapeuttikoulutus 21S Lappeenranta
 • HLTIFYS21S
  Fysioterapeuttikoulutus 21S Lahti

Pienryhmät

 • Harjoitus R 1
 • Harjoitus R 2
 • Info
 • Verkkoluento
 • Harjoitukset
 • Simulaatio

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata yleisimpien neurologisten sairauksien epidemiologian, oireet, etiologian, hoidon ja kuntoutuksen pääpiirteet
- tutkia ja selittää neurologisten oireiden vaikutusta aikuisen toimintakykyyn
- suunnitella, toteuttaa ja arvioida näyttöön perustuvaa fysioterapiaa aikuisille henkilöille, joilla on keskushermostohäiriö
- käyttää saamiaan tuloksia kliinisessä päätöksenteossa sekä asiakaslähtöisen, tehtäväkeskeisen fysioterapian suunnittelussa ja asiakkaan ohjauksessa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Etä - ja lähiopetusta.
Pienryhmätyöskentelyä, harjoitustunteja, asiantuntijaluennot, työpajat.
Simulaatiotyöskentely tai työelämässä tapahtuva oppiminen.

Ajoitus ja läsnäolo

Opiskelu on aikaan sidottua lukujärjestyksen mukaisesti viikoilla 8-21.
Opintojakson suorittaminen edellyttää läsnäoloa harjoitustunneilla ja pienryhmätyöskentelyssä (keskustelualustalla ja työpajajatyöskentelyssä).

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kauranen, K. Fysioterapeutin käsikirja. Neurologian osuus.
Oppiportin materiaalien käyttö ohjeistetaan Moodlessa.
Moodlessa saatavilla oleva materiaali.

Työelämäyhteistyö

Simulaatiotyöskentely tai työelämässä tapahtuva oppiminen.

Uusintamahdollisuudet

Toteutuksen opetusajankohdat ja tenttipäivät ovat nähtävissä toteutuksen lukujärjestyksestä. Uusintapäivä sovitaan opettajan kanssa.

Oppimisympäristö

Lukujärjestyksen mukaisesti verkko-opetusta ja lähitunteja kampuksella sekä työelämässä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opintojakso kuormitus jakautuu 13 viikon ajalle. Oppimistehtävät on ajoitettu niin että alussa on pienryhmäkeskusteluja noin 2 viikon ajan etänä jonka jälkeen on sekä lähitunteja että etäopetusta.

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen_peppi

Elinjärjestelmien anatomia ja fysiologia -opintojakso.

Arviointimenetelmät

Tentti

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Teoriatentistä alle 50%

Opiskelija ei ole saavuttanut opintojakson oppimistavoitteita.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija tunnistaa yhteydet yleisimpien neurologisten sairauksien epidemiologian, oireet, etiologian, hoidon ja kuntoutuksessa.
Opiskelija tunnistaa neurologisten oireiden vaikutuksia aikuisen toimintakykyyn
Opiskelija tunnistaa suunnitelun, toteutuksen ja arvioinnin perusteita.
Opiskelija tiedostaa saamiaan tuloksien käyttämisen tarpeellisuuden päätöksenteossa sekä asiakaslähtöisen, tehtäväkeskeisen fysioterapian suunnittelussa ja asiakkaan ohjauksessa.

Teoriatentistä vähintään 50%

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa kuvata yleisimpien neurologisten sairauksien epidemiologian, oireet, etiologian, hoidon ja kuntoutuksen pääpiirteet sekä tunnistaa niiden yhteyden.
Opiskelija tunnistaa tarkoituksenmukaisia arviointikeinoja ja selittää neurologisten oireiden vaikutusta aikuisen toimintakykyyn.
Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa näyttöön perustuvaa fysioterapiaa aikuisille henkilöille, joilla on keskushermostohäiriö.
Opiskelija käyttää saamiaan tuloksia kliinisessä päätöksenteossa sekä asiakaslähtöisen, tehtäväkeskeisen fysioterapian suunnittelussa ja asiakkaan ohjauksessa.

Teoriatentistä vähintään 70%

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa kuvata yleisimpien neurologisten sairauksien epidemiologian, oireet, etiologian, hoidon ja kuntoutuksen pääpiirteet sekä ymmärtää niiden yhteyden.
Opiskelija osaa valita tarkoituksenmukaiset tutkimisen menetelmät ja ymmärtää neurologisten oireiden vaikutusta aikuisen toimintakykyyn.
Opiskelija osaa valita tarkoituksenmukaiset fysioterapiamenetelmät, ohjata ja arvioida näyttöön perustuvaa fysioterapiaa aikuisille henkilöille, joilla on keskushermostohäiriö.
-Opiskelija soveltaa saamiaan tuloksia kliinisessä päätöksenteossa sekä asiakaslähtöisen, tehtäväkeskeisen fysioterapian suunnittelussa.

Teoriatentistä vähintään 90%