Siirry suoraan sisältöön

Ikääntyneiden toimintakyvyn edistäminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: AH00CA35-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

09.01.2023 - 23.04.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

10 - 70

Koulutus

 • Fysioterapeuttikoulutus

Opettaja

 • Outi Pöyhönen
 • Sirpa Silaste
 • Suvi Ollikainen

Ryhmät

 • HLPRFYS22KM
  Fysioterapeuttikoulutus 22KM Lappeenranta
 • HLTIFYS22KM
  Fysioterapeuttikoulutus 22KM Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata ikääntymisen ilmiönä ja sen mukanaan tuomat liikkumis- ja toimintakyvyn muutokset
- kuvata ja soveltaa toimintakykyä tukevia fysioterapeuttisia menetelmiä
- toimia moniammatillisen tiimin jäsenenä ja toimia yhteistyössä asiakkaan lähipiirin kanssa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojaksolla opiskellaan itsenäisesti sekä opettajajohtoisesti verkkotyöpajoissa (Zoom) ja kotikampuksilla.
Itsenäinen opiskelu sisältää ennakkotehtäviä ja oppimistehtäviä sekä valmistautumista lääketieteen osuuden Moodle-kotitenttiin sekä näyttökokeeseen.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakson oppimistapahtumat ajoittuvat vk 2-16/2023.
Lääketieteen osuus 17.1 mennessä
Oppimistapahtumat näkyvät opintojakson Moodle- pohjalla.

Lähi- ja verkko-opetustapahtumissa läsnäolovelvollisuus.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Fysioterapiaosuus: Moodle-pohjalla oleva materiaali

Lääketieteenosuus: Oppiportissa (Geriatria)

Työelämäyhteistyö

Ikääntyneen etäkuntoutusteema yhteistyössä työelämän kanssa.

Uusintamahdollisuudet

Hylätyn lääketieteen tentin ja hylätyn näyttökokeen uusimisesta sovitaan opintojakson opettajan kanssa.

Oppimisympäristö

Lappeenrannan tai Lahden kampus ja verkkoympäristö.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lääketieteen-osuus (1 op) n. 27 h
Verkko-opetus n. 11 h
Kampustunnit n. 16 h
Osaamisen näyttö n. 30 min
Itsenäinen opiskelu n. 80 h

Sisältö

Ikääntymismuutokset

Ikääntyneen toimintakyvyn arviointi ja kuvaaminen

Ikääntyneiden kaatumistapaturmat ja niiden ehkäisy

Muistisairaan ohjaaminen ja kuntoutus

Ikääntyneiden toimintakyvyn harjoittaminen

Teknologia ikääntyneiden kuntoutuksessa

Ikääntyneen palveluohjaus ja neuvonta

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen_peppi

Opintojakson Eri ikäinen ihminen suoritus edeltävästi tukee osaamisen kehittymistä tämän opintojakson aikana.

Arviointimenetelmät

Opintojakson arvosana muodostuu lääketieteenosuuden tentin (1/4) ja osaamisen näytön (3/4) arvosanojen painotetusta keskiarvosta.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opintojakson suoritteet puuttuvat (lääketieteen tentti, osaamisen näyttö, ennakko- ja oppimistehtävät).

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa toteuttaa ohjatusti toimintakyvyn arvioinnin ja osaa laatia toimintakykyä tukevan suunnitelman asiakkaalle. Opiskelija osaa hakea suunnitelmaa tukevaa tutkimustietoa.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa toteuttaa itsenäisesti toimintakyvyn arvioinnin ja osaa laatia asiakaslähtöisen toimintakykyä tukevan suunnitelman asiakkaalle. Opiskelija osaa hakea monipuolisesti suunnitelmaa tukevaa tutkimustietoa.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa toteuttaa itsenäisesti laaja-alaisen toimintakyvyn eri osa-alueet huomioivan arvioinnin ja osaa laatia asiakaslähtöisen asiakkaan ympäristön huomioivan toimintakykyä tukevan suunnitelman. Opiskelija osaa hakea ja soveltaa monipuolisesti suunnitelmaa tukevaa tutkimustietoa.