Siirry suoraan sisältöön

Ikääntyneiden toimintakyvyn edistäminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: AH00CA35-3004

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.07.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

22.08.2022 - 21.10.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 80

Koulutus

 • Fysioterapeuttikoulutus

Opettaja

 • Outi Pöyhönen
 • Sirpa Silaste
 • Suvi Ollikainen

Opetusryhmät

 • Harjoitukset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Info (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Näyttö 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Näyttö 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Näyttö 3 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Näyttö (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • HLPRFYS21S
  Fysioterapeuttikoulutus 21S Lappeenranta
 • HLTIFYS21S
  Fysioterapeuttikoulutus 21S Lahti

Pienryhmät

 • Harjoitukset
 • Harjoitus R 1
 • Harjoitus R 2
 • Info
 • Verkkoluento
 • Näyttö 1
 • Näyttö 2
 • Näyttö 3
 • Näyttö

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kuvata ikääntymisen ilmiönä ja sen mukanaan tuomat liikkumis- ja toimintakyvyn muutokset
- kuvata ja soveltaa toimintakykyä tukevia fysioterapeuttisia menetelmiä
- toimia moniammatillisen tiimin jäsenenä ja toimia yhteistyössä asiakkaan lähipiirin kanssa

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Lähi- ja verkko-opetus. Opetusmenetelminä mm. Zoom- tapaamiset, harjoitustunnit kampuksella ja työpajat hybridimallin mukaisesti. Näiden lisäksi opintojakso sisältää itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä.

Ajoitus ja läsnäolo

Opintojakson oppimistapahtumat ajoittuvat vk 34-42 /2022.
Lääketieteen osuus ajoittuu aikavälille 6.6.-19.8.2022.
Oppimistapahtumat näkyvät opintojakson Moodle- pohjalla.

Lähi- ja verkko-opetustapahtumissa läsnäolovelvollisuus.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Fysioterapiaosuus: Moodle-pohjalla oleva materiaali

Lääketieteenosuus: Oppiportissa (Geriatria)

Työelämäyhteistyö

Ikääntyneen palveluohjaus- ja ikääntyneen etäkuntoutusteemat yhteistyössä työelämän kanssa.

Uusintamahdollisuudet

Hylätyn lääketieteen tentin uusimisesta sovitaan opintojakson opettajan kanssa.

Oppimisympäristö

Lappeenrannan tai Lahden kampus ja verkkoympäristö.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Lääketieteen-osuus (1 op) n. 27 h
Verkko-opetus n. 14 h
Kampustunnit n. 14 h
Osaamisen näyttö n. 30 min
Itsenäinen opiskelu n. 80 h

Sisältö

Ikääntymismuutokset

Ikääntyneen toimintakyvyn arviointi ja kuvaaminen

Ikääntyneiden kaatumistapaturmat ja niiden ehkäisy

Muistisairaan ohjaaminen ja kuntoutus

Ikääntyneiden toimintakyvyn harjoittaminen

Teknologia ikääntyneiden kuntoutuksessa

Ikääntyneen palveluohjaus ja neuvonta

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen_peppi

Opintojakson Eri ikäinen ihminen suoritus edeltävästi tukee osaamisen kehittymistä tämän opintojakson aikana.

Arviointimenetelmät

Opintojakson arvosana muodostuu lääketieteenosuuden tentin ja osaamisen näytön arvosanojen painotetusta keskiarvosta.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Opintojakson suoritteet puuttuvat (lääketieteen tentti, osaamisen näyttö, ennakko- ja oppimistehtävät).

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa toteuttaa ohjatusti toimintakyvyn arvioinnin ja osaa laatia toimintakykyä tukevan suunnitelman asiakkaalle. Opiskelija osaa hakea suunnitelmaa tukevaa tutkimustietoa.

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa toteuttaa itsenäisesti toimintakyvyn arvioinnin ja osaa laatia asiakaslähtöisen toimintakykyä tukevan suunnitelman asiakkaalle. Opiskelija osaa hakea monipuolisesti suunnitelmaa tukevaa tutkimustietoa.

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa toteuttaa itsenäisesti laaja-alaisen toimintakyvyn eri osa-alueet huomioivan arvioinnin ja osaa laatia asiakaslähtöisen asiakkaan ympäristön huomioivan toimintakykyä tukevan suunnitelman. Opiskelija osaa hakea ja soveltaa monipuolisesti suunnitelmaa tukevaa tutkimustietoa.