Siirry suoraan sisältöön

Tule-fysioterapia ja terapeuttinen harjoittelu (7 op)

Toteutuksen tunnus: AH00CA34-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

21.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

01.01.2023 - 30.05.2023

Opintopistemäärä

7 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

58 % Lähiopetus, 42 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

10 - 70

Koulutus

 • Fysioterapeuttikoulutus

Opettaja

 • Marko Franicevic
 • Anu Kaksonen
 • ST_Opettaja_FYTI_01 Virtuaaliopettaja
 • Sanna Spets
 • Jaakko Monto

Ryhmät

 • HLPRFYS22KM
  Fysioterapeuttikoulutus 22KM Lappeenranta
 • HLTIFYS22KM
  Fysioterapeuttikoulutus 22KM Lahti

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- selittää tuki- ja liikuntaelimistön sairauksien ja toimintahäiriöiden merkityksen ja mekanismin oireiden ja sairauksien synnyssä
- tutkia ja tehdä johtopäätöksiä tuki- ja liikuntaelimistön sairauksien ja toimintahäiriöiden vaikutuksista toimintakykyyn
- valita näyttöön perustuvia fysioterapiamenetelmiä asiakkaan tuki- ja liikuntaelimistön hyvinvoinnin tukemiseksi
- laatia ja ohjata yksilölliset harjoitteet sekä itsehoitoa asiakkaan toimintakyvyn tukemiseksi

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Opintojakso integroituu 3. lukukauden muihin opintojaksoihin.
Itsenäinen oppiminen tapahtuu käänteisen oppimisen menetelmin oppimistehtävinä verkossa ja tiimitapaamisin.
Verkkotyöpajoissa opiskellaan reaaliaikaisesti ja opettajajohtoisesti yhdessä tai pienryhmissä
Kampuspäivinä opiskellaan Lahden ja Lappeenrannan kampuksilla ilmiöperustaisen oppimisen keinoin.

Lähiopetuksessa korostuu tuki- ja liikuntaelimistön tutkiminen, manuaalinen terapia ja terapeuttinen harjoittelu. Opintojaksolla edellytetään aktiivista itsenäistä opiskelua ja harjoitustunneille valmistautumista opintojakson kirjallisuuden tuella (Kauranen, Tarnanen Holopainen ja Käypä hoito -suositukset) ja Moodlen materiaalien avulla.

Opettajat: Lappeenranta Marko Franicevic (kurssin vastuuopettaja ja AHOT-asiat) ja Sanna Spets sekä Lahti Anu Kaksonen ja Jaakko Monto

Ajoitus ja läsnäolo

Viikot 1-23
Läsnäolo lähitunneilla 100 %

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kurssikirjat:

1. Kauranen, K.: Fysioterapeutin käsikirja. SanomaPro. 2020-2017
2. Käypä Hoito suositukset: Niskakipu 2017, Alaselkäkipu 2017, Olkapään jännevaivat 2022, Polven ja lonkan nivelrikko 2018, Käden ja kyynärvarren rasitussairaudet 2022.
3. Tarnanen, S & Holpainen, R: Harjoittelu ja tule-terveys. VK-kustannus. 2022. Saatavilla myös e-kirjana LAB-Primossa

Suositeltava muu kirjallisuus
1. Magee, D. & Manske, R. 2021 tai 2014: Orthopedic Physical Assessment. Saunders. Canada
2. Luomajoki, H. 2018. Liikkeen ja liikekontrollinhäiriöt - Testit ja harjoitteet selän, niskan, olkapään sekä alaraajan toiminnallisiin ongelmiin. VK-Kustannus
3. Nordström J. 2019. TULE-ammattilaisen taskuatlas.
4. Neumann D. 2016. Kinesiology of the Musculoskeletal System 3rd Edition. Foundations for Rehabilitation. Elsevier.
5. Moodlen verkkomateriaali.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Vastaava tietotaito AHOT-hakemuksella muista korkeakouluopinnoista. Sovittava erikseen vastuuopettaja Marko Franicevicin kanssa.
Kurssi toteutuu seuraavan kerran syksyllä 2023.

Työelämäyhteistyö

Mahdollinen yhteistyö hankkeiden kautta. Varmistuu myöhemmin. Asiakastapaukset kampuksella, joista informoidaan Moodle:ssa.

Uusintamahdollisuudet

Niska-yläraaja verkkotentti vko 9. Uusinta vko 11.
Selkä-alaraaja verkkotentti vko 20. Uusinta vko 22.
Osaamisen näyttö videona 3 hengen ryhmissä - palutus 31.5. Videoiden vertaisarviointi tehtynä 6.6. mennessä. Näytön uusinnan palautus 12.6. mennessä.

Oppimisympäristö

Verkko-opetus, jonka aikana on myös osallistavaa toimintaa.

Kampusopetus harjoitusluokassa tai liikuntatilassa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan kokonaiskuormitus on 7 op x 27 h = 189 h.

Sisältö

- Tavallisimpien tule-toimintahäiriöiden tutkiminen ja kinesiologian ymmärtäminen (kaularanka, hartiarengas, kyynärpää, ranne, käsi, rintakehä, lantiokori, lonkka, polvi, nilkka ja jalkaterä)
- Toimintahäiriön kehittyminen, toiminnallinen anatomia ja kliininen päättely
- Toimintakykyä tukevan fysioterapian suunnittelu ja toteutus
- Harjoittelun lainalaisuuksien soveltaminen kudosten tila huomioiden. Itsehoidon ohjaus.
- Tule-sairaudet
- Tule hoitoketjun toteutuminen ja jatkohoidon järjestäminen

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen_peppi

- Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia ja palpaatio 5 op
- Pehmytkudosten arviointi ja manuaalinen käsittely 5 op
- Mobilisoinnin ja stabiloinnin perusteet 4 op

Arviointimenetelmät

1. Osallistuminen lähiopetukseen 100 %.
2. Kehonosa-visat. (rakenteellinen ja toiminnallinen anatomia, tule-sairaudet, Käypä Hoito) (hyv-täyd)
3. Teoriatiedon hallinta verkkotenteissä 2 kpl, (5-0)
4. Käytännön tutkimis- ja terapiataidon osaamisen videonäyttö (5-0)
5. Asiakastapaus (5-0)
6. Verkkotehtävät (hyv-täyd)

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei saavuta tason 1 arviointikriteereitä.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
- osaa luetella tuki- ja liikuntaelimistön sairauksia ja toimintahäiriöitä
- kuvailla ja havainnollistaa tuki- ja liikuntaelimistön tutkimiseen soveltuvia keinoja
- hyödyntää kirjallisuutta ja artikkeleita tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapiasta
- suunnitella fysioterapian etenemisen ja terapeuttisen harjoitteluohjelman tuki- ja liikuntaelimistön toiminnanhäiriöihin

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
-osaa selittää tuki- ja liikuntaelimistön sairauksien ja toimintahäiriöiden merkityksen ja mekanismin oireiden ja sairauksien synnyssä
- kuvailla ja havainnollistaa tuki- ja liikuntaelimistön tutkimiseensoveltuvia keinoja luotettavasti ja yhdistää ne asiakkaan toimintakykyyn
- hyödyntää kirjallisuutta ja artikkeleita monipulisesti tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapiasta
- suunnitella ja arvioida fysioterapian etenemisen ja terapeuttisen harjoitteluohjelman tuki- ja liikuntaelimistön toiminnanhäiriöihin ICF-mallin mukaisesti

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
-selittää tuki- ja liikuntaelimistön laaja-alaisesti sairauksien ja toimintahäiriöiden merkityksen ja mekanismin oireiden ja sairauksien synnyssä
- kuvailla, havainnollistaa ja arvioida tuki- ja liikuntaelimistön tutkimiseen soveltuvia keinoja luotettavasti ja ymmärtää niiden merkityksen asiakkaan toimintakyvyn kannalta
- tulkita ja vertailla artikkeleita tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapiasta ja tehdä johtopäätöksiä sekä soveltaa tietoa kliinisessä työssä
- suunnitella ja arvioida yksilöllisesti fysioterapian etenemisen, terapeuttisen harjoitteluohjelman ja itsehoidon tuki- ja liikuntaelimistön toiminnanhäiriöihin huomioiden laajasti asiakkaan toimintakyvyn ICF-mallin mukaisesti