Siirry suoraan sisältöön

Tule-fysioterapia ja terapeuttinen harjoittelu (7 op)

Toteutuksen tunnus: AH00CA34-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.07.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 02.12.2022

Opintopistemäärä

7 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

86 % Lähiopetus, 14 % Etäopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lappeenrannan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

10 - 35

Koulutus

 • Fysioterapeuttikoulutus

Opettaja

 • Sanna Spets
 • Heli Lankinen

Opetusryhmät

 • Harjoitukset (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Info (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Itsenäinen (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Itsenäinen (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Näyttö (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Verkkoluento (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 1 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)
 • Harjoitus R 2 (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • HLPRFYS21S
  Fysioterapeuttikoulutus 21S Lappeenranta

Pienryhmät

 • Harjoitukset
 • Info
 • Itsenäinen
 • Itsenäinen
 • Näyttö
 • Verkkoluento
 • Harjoitus R 1
 • Harjoitus R 2

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- selittää tuki- ja liikuntaelimistön sairauksien ja toimintahäiriöiden merkityksen ja mekanismin oireiden ja sairauksien synnyssä
- tutkia ja tehdä johtopäätöksiä tuki- ja liikuntaelimistön sairauksien ja toimintahäiriöiden vaikutuksista toimintakykyyn
- valita näyttöön perustuvia fysioterapiamenetelmiä asiakkaan tuki- ja liikuntaelimistön hyvinvoinnin tukemiseksi
- laatia ja ohjata yksilölliset harjoitteet sekä itsehoitoa asiakkaan toimintakyvyn tukemiseksi

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kontaktiopetuksessa harjoitukset kampuksella, verkkotyöskentely itsenäisesti ja ryhmissä, yksilö- ja ryhmätehtävät.
Lähiopetuksessa korostuu tuki- ja liikuntaelimistön tutkiminen, manuaalinen terapia ja terapeuttinen harjoittelu. Opintojaksolla edellytetään aktiivista itsenäistä opiskelua ja harjoitustunneille valmistautumista opintojakson kirjallisuuden tuella (Magee ja Kauranen) sekä Käypä Hoito -suositusten ja moodlen materiaalien avulla.

Ajoitus ja läsnäolo

Harjoitustunneilla 100%.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kurssikirjat:

1. Magee, D. ym. 2021 tai 2014: Orthopedic Physical Assessment. 7.th ed. Saunders. Canada
2. Kauranen, K. 2021-2017: Fysioterapeutin käsikirja. SanomaPro
3. Käypä Hoito suositukset: Niskakipu 2017, Alaselkäkipu 2017, Olkapään jännevaivat 2022, Polven ja lonkan nivelrikko 2018, Käden ja kyynärvarren rasitussairaudet 2022


Suositeltava muu kirjallisuus:

1. Luomajoki, H. 2018. Liikkeen ja liikekontrollinhäiriöt - Testit ja harjoitteet selän, niskan, olkapään sekä alaraajan toiminnallisiin ongelmiin. VK-Kustannus
2. Nordström J. 2019. TULE-ammattilaisen taskuatlas.

Moodlen verkkomateriaali.

Uusintamahdollisuudet

Opintojakson osaaminen todennetaan

1. Exam-teoriatentissä, jonka voi uusia opiskelijan valitsemallaan ajalla kaksi kertaa vuoden aikana siitä hetkestä alkaen, kun kurssi on päättynyt (tutkintosääntö). Opintojakson teoriaosuus on jaettu kahteen eri osaan ja nämä tentitään / uusitaan erikseen.

2. Tutkimisen ja terapian näytössä videopankin avulla.

3. Terapeuttisen harjoittelun tutkimustiedon soveltaminen opintojakson aikana

Oppimisympäristö

Terapialuokka

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Opiskelijan kokonaiskuormitus on 7 op x 27 h = 189 h.

Sisältö

- Tavallisimpien tule-toimintahäiriöiden tutkiminen ja kinesiologian ymmärtäminen (niska, hartiarengas-olkapää, kyynärpää, ranne, käsi, rintakehä, selkä, lantiorengas ja SI-nivel, lonkka, polvi, jalkaterä, nilkka)
- Toimintahäiriön kehittyminen, toiminnallinen anatomia ja kliininen päättely. Toimintakykyä tukevan fysioterapian suunnittelu ja toteutus.
- Harjoittelun lainalaisuuksien soveltaminen kudosten tila huomioiden. Itsehoidon ohjaus.
- Tule-sairaudet
- Tule hoitoketjun toteutuminen ja jatkohoidon järjestäminen

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen_peppi

Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia ja palpaatio, Pehmytkudosten arviointi ja manuaalinen käsittely

Mobilisoinnin ja stabiloinnin perusteet –opintojakso tukee oppimista.

Arviointimenetelmät

Itse- ja vertaisarviointi, opettaja-arviointi
Opintojakson lopussa Exam-teoriatentti jaettuna kahteen eri osaan ja osaamisen näyttö videopankin avulla. Opintojakson arvosana määräytyy näiden keskiarvon perusteella.

Opintojakson arvosanaan vaikuttavat:

1. Orientaatiotehtävän hyväksytty suoritus (hyv-täydennettävä)
2. Kehonosa-visat eri kehonosista (rakenteellinen ja toiminnallinen anatomia, tule-sairaudet, Käypä Hoito) (hyv-täydennettävä)
3. Terapeuttisen harjoittelun tutkimustiedon soveltaminen harjoitustunnilla ja posteri pienryhmissä (hyv-täydennettävä)
4. Teoriatiedon hallinta EXAM-tentissä (5-0) x 2
5. Käytännön tutkimis- ja terapiataidon osaamisen näyttö videopankin avulla (5-0)
6. Jatkuva näyttö harjoitustunneilla (voi nostaa tai laskea arvosanaa)

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei saavuta tason 1 arviointikriteereitä.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
- luetella tuki- ja liikuntaelimistön sairauksia ja toimintahäiriöitä
- kuvailla ja havainnollistaa tuki- ja liikuntaelimistön tutkimiseen soveltuvia keinoja
- hyödyntää kirjallisuutta ja artikkeleita tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapiasta
- suunnitella fysioterapian etenemisen ja terapeuttisen harjoitteluohjelman tuki- ja liikuntaelimistön toiminnanhäiriöihin

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
- selittää tuki- ja liikuntaelimistön sairauksien ja toimintahäiriöiden merkityksen ja mekanismin oireiden ja sairauksien synnyssä
- kuvailla ja havainnollistaa tuki- ja liikuntaelimistön tutkimiseen soveltuvia keinoja luotettavasti ja yhdistää ne asiakkaan toimintakykyyn
- hyödyntää kirjallisuutta ja artikkeleita monipuolisesti tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapiasta
- suunnitella ja arvioida fysioterapian etenemisen ja terapeuttisen harjoitteluohjelman tuki- ja liikuntaelimistön toiminnanhäiriöihin ICF-mallin mukaisesti

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
-selittää laaja-alaisesti tuki- ja liikuntaelimistön sairauksien ja toimintahäiriöiden merkityksen ja mekanismin oireiden ja sairauksien synnyssä
- kuvailla, havainnollistaa ja arvioida tuki- ja liikuntaelimistön tutkimiseen soveltuvia keinoja monipuolisesti ja luotettavasti sekä ymmärtää niiden merkityksen asiakkaan toimintakyvyn kannalta
- tulkita ja vertailla artikkeleita tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapiasta ja tehdä johtopäätöksiä sekä soveltaa tietoa kliinisessä työssä
- suunnitella ja arvioida yksilöllisesti fysioterapian etenemisen, terapeuttisen harjoitteluohjelman ja itsehoidon tuki- ja liikuntaelimistön toiminnanhäiriöihin huomioiden laajasti asiakkaan toimintakyvyn ICF-mallin mukaisesti