Siirry suoraan sisältöön

Tule-fysioterapia ja terapeuttinen harjoittelu (7 op)

Toteutuksen tunnus: AH00CA34-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

01.07.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

15.08.2022 - 14.12.2022

Opintopistemäärä

7 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Hyvinvointi (LAB)

Toimipiste

Lahden kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Fysioterapeuttikoulutus

Opettaja

 • Sanna Kangas
 • Jaakko Monto

Opetusryhmät

 • Yhteiset verkkoluennot (Koko: 70. Avoin AMK: 0.)
 • Ryhmä A (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • Ryhmä B (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • Ryhmä A ja Ryhmä B (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • HLTIFYS21S
  Fysioterapeuttikoulutus 21S Lahti

Pienryhmät

 • Yhteiset verkkoluennot
 • Ryhmä A
 • Ryhmä B
 • Ryhmä A ja Ryhmä B

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- selittää tuki- ja liikuntaelimistön sairauksien ja toimintahäiriöiden merkityksen ja mekanismin oireiden ja sairauksien synnyssä
- tutkia ja tehdä johtopäätöksiä tuki- ja liikuntaelimistön sairauksien ja toimintahäiriöiden vaikutuksista toimintakykyyn
- valita näyttöön perustuvia fysioterapiamenetelmiä asiakkaan tuki- ja liikuntaelimistön hyvinvoinnin tukemiseksi
- laatia ja ohjata yksilölliset harjoitteet sekä itsehoitoa asiakkaan toimintakyvyn tukemiseksi

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kontaktiopetus verkossa ja kampuksella, verkkotyöskentely itsenäisesti ja ryhmissä. Harjoitukset kontaktitunneilla sekä yksilö- ja ryhmätehtävät.
Lähiopetuksessa korostuu tuki- ja liikuntaelimistön tutkiminen, manuaalinen terapia ja harjoittelu. Opintojaksolla edellytetään aktiivista itsenäistä opiskelua ja harjoitustunneille valmistautumista opintojakson kirjallisuuden tuella (Magee & Kauranen) ja moodlen materiaalien avulla.

Opettajina Jaakko Monto ja Sanna Kangas

Ajoitus ja läsnäolo

vkot 33-50
Läsnäolo lähitunneilla 100 %

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Kurssikirjat:
Magee, D. & Manske, R. 2021 tai 2014: Orthopedic Physical Assessment. 7.th ed. Saunders. Canada
Kauranen, K. 2021-2017: Fysioterapeutin käsikirja. SanomaPro

Suositeltava kirjallisuus
Luomajoki, H. 2018. Liikkeen ja liikekontrollinhäiriöt - Testit ja harjoitteet selän, niskan, olkapään sekä alaraajan toiminnallisiin ongelmiin. VK-Kustannus
Nordström J. 2019. TULE-ammattilaisen taskuatlas.
Neumann D. 2016. Kinesiology of the Musculoskeletal System 3rd Edition. Foundations for Rehabilitation. Elsevier.

Moodlen verkkomateriaali.

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

Vastaava tietotaito AHOToitavissa muista korkeakouluopinnoista. Sovittava erikseen vastuuopettajan kanssa.

Työelämäyhteistyö

Mahdollinen yhteistyö paikallisen urheiluseuran tai hankkeiden kautta. Varmistuu myöhemmin.

Uusintamahdollisuudet

Niska-yläraaja verkkotentti aukeaa aiheiden käsittelemisten jälkeen.
Selkä-alaraaja verkkotentti aukeaa aiheiden käsittelemisten jälkeen.
Osaamisen näyttö joulukuussa 2022

Oppimisympäristö

Verkko- ja lähiopetus harjoitusluokassa.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

7 x 27 h = 189h

Sisältö

- Tavallisimpien tule-toimintahäiriöiden tutkiminen ja kinesiologian ymmärtäminen (kaularanka, hartiarengas, kyynärpää, ranne, käsi, rintakehä, lantiokori, lonkka, polvi, nilkka ja jalkaterä)
- Toimintahäiriön kehittyminen, toiminnallinen anatomia ja kliininen päättely
- Toimintakykyä tukevan fysioterapian suunnittelu ja toteutus
- Harjoittelun lainalaisuuksien soveltaminen kudosten tila huomioiden. Itsehoidon ohjaus.
- Tule-sairaudet
- Tule hoitoketjun toteutuminen ja jatkohoidon järjestäminen

Lisätietoja opiskelijalle: mm. edeltävä osaaminen_peppi

- Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia ja palpaatio
- Pehmytkudosten arviointi ja manuaalinen käsittely
- Mobilisoinnin ja stabiloinnin perusteet
- Liikkumisen edistäminen ja ohjaustaidot

Arviointimenetelmät

Osallistuminen lähiopetukseen.
Artikkelireferaatti, arviointi 1-5.
Verkkotentit 2 kpl, arviointi 1-5.
Osaamisen näyttö, arviointi 1-5.
Verkkotehtävät hyväksytysti suoritettu.

Arviointiasteikko

1-5

Hylätty (0)

Ei saavuta tason 1 arviointikriteereitä.

Arviointikriteerit: taso 1: (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
- osaa luetella tuki- ja liikuntaelimistön sairauksia ja toimintahäiriöitä
- kuvailla ja havainnollistaa tuki- ja liikuntaelimistön tutkimiseen soveltuvia keinoja
- hyödyntää kirjallisuutta ja artikkeleita tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapiasta
- suunnitella fysioterapian etenemisen ja terapeuttisen harjoitteluohjelman tuki- ja liikuntaelimistön toiminnanhäiriöihin

Arviointikriteerit: taso 3 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
-osaa selittää tuki- ja liikuntaelimistön sairauksien ja toimintahäiriöiden merkityksen ja mekanismin oireiden ja sairauksien synnyssä
- kuvailla ja havainnollistaa tuki- ja liikuntaelimistön tutkimiseensoveltuvia keinoja luotettavasti ja yhdistää ne asiakkaan toimintakykyyn
- hyödyntää kirjallisuutta ja artikkeleita monipulisesti tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapiasta
- suunnitella ja arvioida fysioterapian etenemisen ja terapeuttisen harjoitteluohjelman tuki- ja liikuntaelimistön toiminnanhäiriöihin ICF-mallin mukaisesti

Arviointikriteerit: taso 5 (arviointiasteikko 1-5)

Opiskelija osaa:
-selittää tuki- ja liikuntaelimistön laaja-alaisesti sairauksien ja toimintahäiriöiden merkityksen ja mekanismin oireiden ja sairauksien synnyssä
- kuvailla, havainnollistaa ja arvioida tuki- ja liikuntaelimistön tutkimiseen soveltuvia keinoja luotettavasti ja ymmärtää niiden merkityksen asiakkaan toimintakyvyn kannalta
- tulkita ja vertailla artikkeleita tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapiasta ja tehdä johtopäätöksiä sekä soveltaa tietoa kliinisessä työssä
- suunnitella ja arvioida yksilöllisesti fysioterapian etenemisen, terapeuttisen harjoitteluohjelman ja itsehoidon tuki- ja liikuntaelimistön toiminnanhäiriöihin huomioiden laajasti asiakkaan toimintakyvyn ICF-mallin mukaisesti